เป็นไปไม่ได้

The Impossible2 ธ.ค. 2016

เนื้อเพลง

เป็นไปไม่ได้ - ดิ อิมพอสซิเบิ้ลส์

Written by:ดิ อิมพอสซิเบิ้ลส์

ถ้าฉันมี

 

สิบหน้า

 

อย่างทศกัณฑ์

 

สิบหน้านั้น

 

ฉันจะหัน

 

มายิ้มให้เธอ

 

สิบลิ้น

 

สิบปาก

 

จะฝากคำพร่ำเพ้อ

 

ว่ารักเธอ

 

รักเธอ

 

เป็นเสียงเดียว

 

ถ้าฉันมี

 

ยี่สิบตา

 

อย่างทศกัณฑ์

 

ยี่สิบตา

 

ของฉัน

 

จะมองเธอไม่เหลียว

 

ยี่สิบแขน

 

จะสวมสอด

 

กอดเธอผู้เดียว

 

ยี่สิบสีดา

 

อย่ามาเกี้ยว

 

ไม่แลเหลียวมอง

 

แต่ฉันมี

 

หน้าเดียว

 

ซีดเซียวทุกข์ทน

 

ด้วยความจน

 

ความขัดสน

 

จนเงินแหละทอง

 

หนึ่งลิ้น

 

หนึ่งปาก

 

ไม่อาจจักผยอง

 

ว่าฉันปอง

 

ฉันปอง

 

เธอแม้เงา

 

แหละฉันมี

 

ตาคู่เดียว

 

แลเหลียวเมียงมอง

 

อีกมือสอง

 

ของฉัน

 

มันอาภัพอับเฉา

 

ดาวจากสรวง

 

หรือจะร่วง

 

สู่ทรวงอกเรา

 

ได้แต่ซบเซา

 

เศร้าลำเค็ญ

 

เป็นไปไม่ได้

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***