โรงเรียนของหนู

พงษ์สิทธิ์ คำภีร์16 ธ.ค. 2003

เนื้อเพลง

โรงเรียนของหนู - พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

Written by:พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

 

สายลมหนาวพัดโบกโบย

พริ้วดูแล้วสวยใสใส

 

เย็นลมเย็นไหวไหว

 

สวยงาม

 

บ้านอยู่ไกลทุรกัน

 

ดารโรงเรียนอยู่หลังเขา

 

มีแต่เราพวกเราไม่มีใคร

 

ยามร้อนแสนร้อน

 

ยามหนาวก็หนาวถึง ใจ

 

ไม่มีผ้าห่มคลุมกาย

 

โรงเรียนมีครูหนึ่งคน

 

ครูผู้เสียสละตน

 

อดทนอยู่ห่างไกล

 

ความสบาย

 

ใช่จะวอนให้เห็นใจ

 

ความสำนึกต่อเพื่อนไทย

 

ไทยกับไทยใยแตกต่างกัน

 

โรงเรียนของหนู

 

อยู่ไกลไกล๊ไกล

 

อยากให้คุณคุณหันมอง

 

โรงเรียนของหนู

 

ยามร้อนแสนร้อน

 

ยามหนาวก็หนาวถึงใจ

 

ไม่มีผ้าห่มคลุมกาย

 

โรงเรียนมีครูหนึ่งคน

 

ครูผู้เสียสละตน

 

อดทนอยู่ห่างไกลความสบาย

 

ใช่จะวอนให้เห็น ใจ

 

ความสำนึกต่อเพื่อนไทย

 

ไทยกับไทยใยแตกต่างกัน

 

โรงเรียนของหนู

 

อยู่ไกลไกล๊ไกล

 

อยากให้คุณคุณหันมอง

 

โรงเรียนของหนู

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***