ปรารถนา (บันทึกการแสดงสดคอนเสิร์ต สดตามคำขอ ณ ร้านแซ็กโซโฟน) (Bunthug Concert Pongsit Kampee Live by Request @ Saxophone)

พงษ์สิทธิ์ คำภีร์6 พ.ค. 2014

เนื้อเพลง

 

Prat Tha Na (Bunthug Concert Pongsit Kampee Live by Request @ Saxophone) - พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ (Pongsit Kamphee)

หากแม้น

เลือกเกิดเองได้

 

คนทุกคนเลือกเกิดอย่างไร

 

ก็ตามใจเขาปรารถนา

 

แต่ตัวฉันนั้นขอตั้ง

สัจจะวาจา

 

ถึงชาตินี้ชาติหน้า

 

ปรารถนาเกิดมาใกล้คุณ

 

หากร้อนผิวกายใจระทม

 

ตัวฉันยอม

 

เลือกเกิดเป็นลม

 

เฝ้าลูบชมเนื้ออ่อนละมุน

 

หากหนาวนักขอเอารัก

วางไว้เป็นทุน

 

ขอเกิดมาเป็นผ้าอุ่น

 

เกิดเป็นหมอนหนุน

สำหรับนาง

 

อยากเกิดมาเป็นสีแดง

 

แต้มแต่งสองริมฝีปากคุณ

 

อยากเกิดเป็นแป้งหอมกรุ่น

ลูบไล้เนื้ออุ่นสองปราง

 

อยากเกิดเป็นสร้อย

 

ห้อยคอไว้

 

อยากเป็นดอกไม้ที่ทัดหู

 

อยากอยู่ร่วมหอไม่ห่าง

 

จะขอเป็นแหวนสวมก้อย

 

เป็นกำไรสวมใส่มือน้อย

 

เกิดเป็นรอยรับบาทของนาง

 

อยากแนบเนื้อ

 

ขอเป็นเสื้อสวมใส่สรรพางค์

 

ขอเกิดเป็นหมอนข้าง

 

เพื่อนางนวลน้อง

 

ได้กอดนอน

 

อยากเกิดมาเป็น

 

สีแดง

 

แต้มแต่ง

สองริม

 

ฝีปากคุณ

 

อยากเกิดเป็นแป้ง

 

หอมกรุ่น

ลูบไล้เนื้ออุ่น

 

สองปราง

 

อยากเกิด

เป็นสร้อย

 

ห้อยคอไว้

 

อยากเป็น

ดอกไม้

 

ที่ทัดหู

 

อยากอยู่

ร่วมหอ

 

ไม่ห่าง

 

จะขอ เป็นแหวน

 

สวมก้อย

 

เป็นกำไร

สวมใส่มือน้อย

 

เกิดเป็นรอย

 

รับบาท ของนาง

 

อยากแนบเนื้อ

 

ขอเป็นเสื้อ สวมใส่สรรพางค์

 

ขอเกิดเป็น หมอนข้าง

 

เพื่อนาง นวลน้อง

 

ได้กอด นอน

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***