You Enjoy Myself

Phish12 มิ.ย. 2008

เนื้อเพลง

You Enjoy Myself (Lp Version) - Phish

boy

 

Man

 

God

 

Shit

 

Wash your feet and drive me to firenze

 

Wash your feet and drive me to firenze

 

Wash your feet and drive me to firenze

 

Wash your feet and drive me to firenze

 

Boy, man.. wash your feet

and drive me to firenze,

 

wash your feet and drve me

To firenze

 

Boy, man.. wash your feet

and drive me to firenze,

 

wash your feet and drve me

To firenze

 

Wash your feet and drive me to firenze

 

Wash your feet and drive me to firenze

 

Wash your feet and drive me to firenze

 

Wash your feet and drive me to firenze

 

Wash your feet and drive me to firenze

 

Wash your feet and drive me to firenze

 

Wash your feet and drive me to firenze

 

Wash your feet and drive me to firenze

 

 

 

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***