หรือเข้าสู่ระบบ

บักจีเหลิน

บักจีเหลิน31 มี.ค. 2018

เนื้อเพลง

เพลง: บักจีเหลิน

ศิลปิน: จีเหลิน สายหมอบ

 

เป็นผู้บ่าวขึ้นใหม่จีบสาวบ่ทันเป็น

เลิกเรียนแล่นเล่นเป็นหมู่เด็กน้อย

หมู่รุ่นเดียวกันกับอ้ายมันมีน้อย

ผูกเสี่ยวกับเด็กน้อย ป.3 ป.4

โรงเรียนบ่เคยขาดขี้คล้านกะโทรไปตั๋ว

ครูว่าข่อยปวดหัวมื้อนี้ขอลาป่วย

เด้อคุณครูเดอ

 

หัวแต่ขึ้น ม.2 โรงเรียนกะสาวหลาย

อยากจีบกะอยากอายย้อนมีแต่คนส่า

ว่าอ้ายเยี่ยวใส่บ่อนว่าอ้ายนอนตื่นสาย

เว้ามากะอยากอายว่าอ้ายใส่แพมเพิส

จั่งแม่นเพิ่นคัก

คือบ่หลูโตนข่อยแหน่

 

อยากมีผู้สาวคือกันเด้หล่ะ

มาฮักกันน้องหล่าอย่าหัวซาคำเพิ่น

 

เซาเยี่ยวแล้วครับ

เซาเยี่ยวใส่บ่อนแล้วครับ

เซ่าใส่แล้วครับ

เซาใส่แพมเพิสแล้วครับ

 

เอาซั่นเบ๊าะเอาซั่นเบาะ

มาเป็นแฟนกับอ้ายบ่

เอาซั่นเบ๊าะเอาซั่นเบาะ

มาเป็นแฟนกับอ้ายบ่

 

เป็นผู้บ่าวขึ้นใหม่จีบสาวบ่ทันเป็น

เลิกเรียนแล่นเล่นเป็นหมู่เด็กน้อย

หมู่รุ่นเดียวกันกับอ้ายมันมีน้อย

ผูกเสี่ยวกับเด็กน้อย ป.3 ป.4

โรงเรียนบ่เคยขาดขี้คล้านกะโทรไปตั๋ว

ครูว่าข่อยปวดหัวมื้อนี้ขอลาป่วย

เด้อคุณครูเดอ

 

หัวแต่ขึ้น ม.2 โรงเรียนกะสาวหลาย

อยากจีบกะอยากอายย้อนมีแต่คนส่า

ว่าอ้ายเยี่ยวใส่บ่อนว่าอ้ายนอนตื่นสาย

เว้ามากะอยากอายว่าอ้ายใส่แพมเพิส

จั่งแม่นเพิ่นคัก

คือบ่หลูโตนข่อยแหน่

 

อยากมีผู้สาวคือกันเด้หล่ะ

มาฮักกันน้องหล่าอย่าหัวซาคำเพิ่น

 

เซาเยี่ยวแล้วครับ

เซาเยี่ยวใส่บ่อนแล้วครับ

เซ่าใส่แล้วครับ

เซาใส่แพมเพิสแล้วครับ

 

เอาซั่นเบ๊าะเอาซั่นเบาะ

มาเป็นแฟนกับอ้ายบ่

เอาซั่นเบ๊าะเอาซั่นเบาะ

มาเป็นแฟนกับอ้ายบ่

 

อยากมีผู้สาวคือกันเด้หล่ะ

มาฮักกันน้องหล่าอย่าหัวซาคำเพิ่น

 

เซาเยี่ยวแล้วครับ

เซาเยี่ยวใส่บ่อนแล้วครับ

เซ่าใส่แล้วครับ

เซาใส่แพมเพิสแล้วครับ

 

เอาซั่นเบ๊าะเอาซั่นเบาะ

มาเป็นแฟนกับอ้ายบ่

เอาซั่นเบ๊าะเอาซั่นเบาะ

มาเป็นแฟนกับอ้ายบ่

 

มาเป็นแฟนกับอ้ายบ่

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***