สองเฒ่าผู้ยิ่งใหญ่

คาราบาว (Carabao)1 ม.ค. 1984

เนื้อเพลง

Racha Ngen Pon - คาราบาว

 

Written by:Carabao

 

เจียมเพราะจน

 

เป็นคนอย่างข้า

 

เกิดเป็นราชา

 

เงินผ่อนเมืองไทย

 

ทํางานทําเงิน

ทําเกินเงินเดือน

เศรษฐกิจคลาดเคลื่อน

 

เงินเดือนไม่พอใช้

 

ให้เราทํางานทําแลกเงินตรา

แต่ต่อตีราคา

ตํ่ากว่าความเป็นไป

 

การค้าการขาย

ก็คิดให้มีเงินผ่อน

ดาวน์ไม่เดือดร้อน

 

ผ่อนตามสบาย

 

ข้าวของเครื่องใช้

ก็ซื้อได้ด้วยดาวน์

 

ผ่อนกันยาวๆ

ดอกเบี้ยบานตะไท

 

ดอกทวีคูณก็หมุน

 

เดือนชนเดือน

 

เขาคอยมาเตือน

 

ว่าผ่อนช้าเกินไป

 

ก็อยากจะใช้

แต่สิ่งของจําเป็น

 

ก็อยากจะใช้แต่สิ่งของจําเป็น

 

ทีวี ตู้เย็นจําเป็นต้องใช้

 

ความสุขเล็กน้อยนี่

ว่าจะถอยวีดีโอ

มาฉายดูหนังโป๊

 

ที่กลาดเกลื่อนเมืองไทย

 

ให้ลืมทุกข์โศกลืมโลกวกวน

ลืมหน้าคนบางคน

 

ที่ชอบเอาเปรียบอยู่รํ่าไป

 

ดวงใจจนทนความลําบาก

มาร้องความทุกข์ยาก

ได้โปรดจงเห็นใจ

อย่าให้สินค้าแพง

อย่าให้แรงงานถูก

อย่าให้ใครมาผูกตลาด

ค้าของไทย

อย่าให้ใครมาแย่ง

ขนแรงไปต่างเมือง

 

ไปทําความรุ่งเรืองมันน่าอาย

น่าอาย

 

ประเทศประไทย

ไม่ใช่ตะวันออกกลาง

เห็นเพื่อนไทย

เดินทางแล้วใจหาย ใจหาย

 

ถึงฉันจะกลายเป็น

ราชาดาวน์ดอก

 

ฉันก็ไม่เสียใจหรอก

เพราะอุดหนุนคนไทย

 

แต่ขอให้คิดคํานึง

ถึงหัวอกคนจน

 

อย่าปล่อยให้เขาสับสน

 

จนหมดหนทางไป

 

อย่าปล่อยให้เขา

วกวนไปชนคุกตะราง

เพราะเมื่อสิ้นหนทาง

จะเดินหนทางใด

 

อันเมืองไทยใหญ่อุดม

 

ดินดีสมเป็นนาสวน

 

เพื่อนเอ๋ยเราชักชวน

 

ต้องช่วยกันมุ่งหมั่นทํา

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***