วัย

Flure24 พ.ค. 2007

เนื้อเพลง

Fast - Flure

 

เมื่อใดที่ฉัน ได้ยินเสียงเพลง

 

นี้ดัง ขึ้นมาเมื่อไร

 

เรื่องราว และภาพในวันนั้น

 

จะคืนและกลับย้อนมาอีกครั้ง

 

เป็นวันที่ฉัน ได้เคัยงข้างเธอ

 

เป็นวัยที่ฉัน เพลิดเพลินหัวใจ

 

ล่องลอย ในโลกแห่งความฝัน

 

ไม่มีสิ่งใดคอยฉุดรั้ง

 

วัน เปลี่ยน ไป แค่ไหน

 

ไม่คิด และไม่สนใจ

 

เรื่องใด

 

ไม่ขอมีอะไรไปกว่านี้

 

และก็มาถึง เวลาที่เรา

 

ต้องเดินไปตามเส้นทาง

 

ที่สังคม กำหนดเอาไว้

 

ให้เธอและฉันต้องจากไป

 

วัย เปลี่ยน ไป แค่ไหน

 

แต่ฉัน ยังมีเรื่องราว

 

มากมาย

 

อยากย้อนไปกลับคืน

วันนั้น สุขล้ำ ขนาดไหน

 

เธอจำได้ไหม

 

วันที่ อยู่ข้างกัน วันนั้น

 

มันนานแค่ไหน ที่เราไม่เจอ

 

ยังคงสดใส ในเรื่องราวของเรา

 

ให้เสียงเพลง นี้เป็นความหวัง

 

สักวันจะพบกันอีกครั้ง

 

วัย เปลี่ยน ไป แค่ไหน

 

แต่ฉัน ยังมีเรื่องราวมากมาย

 

อยากย้อนไปกลับคืน

วันนั้น สุขล้ำ ขนาดไหน

 

เธอจำได้ไหม

 

วันที่อยู่ข้างกัน

 

อย่างนั้น เรื่อยไป

 

อย่างนั้น เสมอไป

 

ขอให้เธอได้รู้ ในวันนี้

 

ยังรอเธอกลับ

 

มาคืนย้อนวัน

 

วันนั้น สุขล้ำ ขนาดไหน

 

เธอ จำได้ไหม

 

วัน ที่อยู่ข้างกัน

 

อย่างนั้น เรื่อยไป

 

อย่างนั้น เสมอไป

 

ขอให้เธอได้รู้ ในวันนี้

 

เราจะกลับ มาคืนย้อนวัย

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***