See Scape (Acoustic Pop Version)

Scrubb30 เม.ย. 2009

เนื้อเพลง

เพลง: See Scape

ศิลปิน: Scurbb

ฉันคนหนึ่งที่เคยมีความฝัน

และฉันวันหนึ่งก็ทิ้งมันไว้เช่นกัน

วันหนึ่งเหตุการณ์ที่มาล่วงเลยผ่านไป

วันหนึ่งอะไรที่เก็บไว้ก็คงอยู่อย่างนั้น

และเธอคนหนึ่งก็คงมีความฝัน

และฉันไม่อยากให้เธอปล่อยไว้เช่นกัน

วันเปลี่ยน เหตุการณ์ก็ผ่านไปไม่คืนกลับมา

แต่ครั้งหนึ่งหากเธอจะจับมือออกไปกับฉัน

ออกไปมองฟ้าและน้ำที่กว้างใหญ่

ให้ได้กลิ่นดินที่ลมนั้นพัดเข้ามาจากสุดไกลตา

โลกอันกว้างใหญ่เรามันแค่ใคร

ออกไปมองฟ้าและน้ำที่กว้างใหญ่

ให้ได้กลิ่นดินที่ลมนั้นพัดเข้ามาจากสุดปลายฟ้า

โลกอันกว้างใหญ่เลือกทางที่ไปของเธอ

วันหนึ่งเหตุการณ์ที่ผ่านมาล่วงเลยผ่านไป

วันหนึ่งเหตุการณ์ที่ผ่านไปอาจลอยกลับมา

ออกไปมองฟ้าและน้ำที่กว้างใหญ่

ให้ได้กลิ่นดินที่ลมนั้นพัดเข้ามาจากสุดไกลตา

โลกอันกว้างใหญ่เรามันแค่ใคร

ออกไปมองฟ้าและน้ำที่กว้างใหญ่

ให้ได้กลิ่นดินที่ลมนั้นพัดเข้ามาจากสุดปลายฟ้า

โลกอันกว้างใหญ่เลือกทางที่ไปของเธอ

ออกไปมองฟ้าและน้ำที่กว้างใหญ่

ให้ได้กลิ่นดินที่ลมนั้นพัดเข้ามาจากสุดไกลตา

โลกอันกว้างใหญ่เรามันแค่ใคร

แค่ออกไปมองฟ้า ออกไปมองน้ำ

ให้ได้กลิ่นดินที่ลมนั้นพัดเข้ามา

ออกไปมองน้ำ ออกไปมองให้ไกลตา

ให้ไกลกว่านี้ ให้ไกลกว่าที่เคย

ที่เคยเป็นมา ที่เคยทำมา

กล้าจะไปอย่างนั้น

เลือกเอาตามที่เธอฝัน

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***