ปรองดอง

พงษ์สิทธิ์ คำภีร์24 ก.ค. 2012

เนื้อเพลง

Prong Dong - พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

 

ร่วมงานดองปรองดองแห่งชาติ

 

หน้าได้ที่ตึกอาคาร

ผู้แทนหยาบคายแห่งชาติครับ

 

รีบตื่นลืมตา

 

รีบลุขึ้นมา

 

เบิ่งตาให้กว้าง

 

แผ่นดินร้อนผ่าว

 

ไม่ได้เรื่องไม่ได้ราว

 

ไม่ทันสมัยโบราณ

 

มีแต่ผู้ยิ่งใหญ่ ไม่ได้ใหญ่ที่ใจ

 

ใหญ่ที่ฝ่าเท้ากับกำปั้นใหญ่

 

ปรองดองเป็นศพถูกดอง

เป็นผักกาดดอง

เป็นผักชีดอง สยองทั้งชาติ

 

ปรองดองเป็นศพถูกดอง

เป็นผักกาดดอง

เป็นผักชีดอง

สยองทั้งชาติ

 

ประเทศไทย

รวมเลือดเนื้

อ เนื้อของใคร

เลือดของใคร

มีใครสนบ้าง

 

สงสาร สงสาร

 

ประเทศไทย ฉงฉาน

 

รีบตื่นลืมตา

 

รีบลุกขึ้นมา

 

เบิ่งตาให้กว้าง

 

เปิดหูด้วย

 

แผ่นดินร้อนผ่าว

 

ไม่ได้เรื่องไม่ได้ราว

 

ไม่ทันสมัย

 

โบราณ โบราณ

 

มีแต่ผู้ยิ่งใหญ่

 

ไม่ได้ใหญ่ที่ใจ

 

ใหญ่ที่ฝ่าเท้า ตีนใหญ่

 

ปรองดองเป็นศพถูกดอง

เป็นผักกาดดอง

เป็นผักชีดอง

สยองทั้งชาติ

 

ปรองดองเป็นศพถูกดอง

เป็นผักกาดดอง

เป็นผักชีดอง สยองทั้งชาติ

 

ประเทศไทย

รวมเลือดเนื้อ

เนื้อของใคร

เลือดของใคร

มีใครสนบ้าง

 

ประเทศไทย

รวมเลือดเนื้อ

เนื้อของใคร

เลือดของใคร

มีใครสนบ้าง

 

สงสาร สงสาร

 

ประเทศไทย

 

สงสาร สงสาร

 

สงสารตัวเอง

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***