ปลิดปลิว (Feat. เมธี Labanoon)

Bodyslam, เมธี Labanoon23 พ.ย. 2016

เนื้อเพลง

 

ปลิดปลิว (Feat. เมธี Labanoon) - Bodyslam

Written by:โอม เปล่งขำ/สุรชัย พรพิมานแมน

 

จนวันนี้ยังเจ็บปวด

 

ยังต้องเสียนํ้าตา

 

ยังดูเหมือนคําภาวนา

ไม่มีค่าอันใด

 

วันพรุ่งนี้ยังเลือนลาง

 

เกินจะหวังอะไร

 

แต่หัวใจยังพยายาม

เชื่อในความหวัง

 

ปลิดปลิวดังใบไม้ร่วง

 

ร้องครํ่าครวญถึงความรัก

 

หัวใจแหลกสลาย

 

วันเวลาถูกพลัดพราก

 

ภาพสวยงามที่เคยฝัน

เหลือเพียงความเสียใจ

 

อีกกี่หยดนํ้าตา

 

ที่ยังต้องไหลริน

 

ทุกนาทีมันยังโหดร้าย

 

อีกกี่คืนและวันที่

มันยังต้องเสียไป

 

เพื่อรักษาใจที่มันร้าวราน

 

เมื่อคําว่ารักเคยดีพอ

 

และหล่อเลี้ยงใจคน

 

เหตุและผลที่ทําให้

โลกนี้ยังมีความหมาย

 

คําว่ารักยังพอมี

 

ยังคงเหลือในใจ

 

คงไม่นานที่วันร้ายร้าย

มันจะผ่านพ้น

 

ปลิดปลิวดังใบไม้ร่วง

 

ร้องครํ่าครวญถึงความรัก

 

หัวใจแหลกสลาย

 

เพียงแต่ยังมีลมหายใจ

 

ฟ้าอย่างไรต้องสดใส

 

เริ่มวันใหม่อีกครั้ง

 

อีกกี่หยดนํ้าตา

 

ที่ยังต้องไหลริน

 

ขอให้มันเป็นหยดสุดท้าย

 

อีกกี่คืนและวันที่

มันยังต้องเสียไป

 

อยากขอให้มันจบลงเสียที

 

อีกกี่หยดนํ้าตา

 

ที่มันยังต้องไหลริน

 

ขอให้มันเป็นหยดสุดท้าย

 

อีกกี่คืนและวันที่

มันยังต้องเสียไป

 

อยากขอให้มันจบลงเสียที

 

วันที่สวยงามเดินทางมาสู่หัวใจ

 

ความรักได้ย้อนคืนมา

 

อาจจะเนิ่นนานยาวไกล

 

จนสุดสายตา

 

ยังหวังว่าคงจะมีซักวัน

 

ยังหวังว่าคงจะมีซักวัน

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***