เรฟูจี

คาราบาว (Carabao)1 ม.ค. 1984

เนื้อเพลง

Refugee - คาราบาว

Written by:Carabao

 

เวิ้งฟ้ากว้างกลางนํ้า

เรือลําน้อยล่องไป

 

ลอยล่องไป ล่องไป

ถอยไป ถอยห่างดิน

 

ดินแผ่นดินถิ่นฐานตัวเอง

 

โดนละเลงสงคราม

เสียจนสิ้นแผ่นดิน

 

เวิ้งฟ้ากว้างทางฝัน

ชีวันนั้นมืดมน

 

ทนทุกข์ ทนทุกข์

ทนสู้ทนสู้ต่อไป

 

ไกลห่างไกลสุดสายตา

 

ลอยล่องในนาวา

ถึงคราไร้แผ่นดิน

 

ดินถิ่นเดิมลุกร้อน

ดั่งไฟแผดเผา

 

ฟืน สุมเตาเจ้าคง

 

เจ้าเคยยัดใส่เตา

 

คราวผู้คนบนพื้นดินเดิม

 

ปากหมอง

 

ไยไม่มองไม่เคยเหลียวแล

เห็นแก่ตัว

 

กินมีเหลือเผื่อแผ่กันวันนั้น

 

วันนี้คงไม่ต้องล่องเรือ

 

เกลือจิ้มเกลือ

เหลือเพียงเรือล่องมา

 

มาเข้ามาเข้ามาเรฟูจี

 

เวิ้งฟ้ากว้างกลางนํ้า

เรือลําน้อยล่องมา

 

มาล่องมาเข้ามาเข้า

มาหาแผ่นดิน

 

ดินถิ่นนี้มีนํ้าตา

 

มีเหลือวันเวลา

 

ถ้ามาเพื่อดับไฟ แผดเผา

 

ฟืนสุมเตาเจ้าคง

 

เจ้าเคยยัดใส่เตา

 

คราวผู้คนบนพื้นดินเดิม

 

ปากหมอง

 

ไยไม่มอง

 

ไม่เคยเหลียวแลเห็นแก่ตัว

 

กินมีเหลือเผื่อแผ่กันวันนั้น

 

วันนี้คงไม่ต้องล่องเรือ

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***