เปลวไฟ

Blackhead26 ม.ค. 2016

เนื้อเพลง

เพลง: เปลวไฟ

ศิลปิน: Blackhead

 

รัก ความรักของเธอเหมือนไฟที่มันร้อน

ความรักของเธอเหมือนเกมที่ซ่อนอะไร

ให้เข้าไป ค้นใจเธอให้เจอ

 

ฉัน ที่สุดก็หลงและเดินเข้าไปอยู่ในนั้น

ในเกมที่ใจอาจกลายเป็นเถ้าถ่าน

แต่ว่าทำเพราะมันรักเธอ

 

เดิมพัน ด้วยหัวใจ

ด้วยชีวิต เล่นกับไฟ

แม้ว่าสุดท้าย ฉันอาจต้องตาย

ตายอยู่ในนั้น ข้างในเปลวไฟ

แม้ว่าสุดท้าย ฉันอาจไม่เหลือใคร

แต่ชีวิต ยังได้ใช้ ในเกมของเธอ

 

รู้ ความร้อนของไฟในเกมแห่งความรัก

มันอันตรายแต่ใจยังคิดอยาก

อยากเข้าไป ในเกมของเธอ

 

เดิมพัน ด้วยหัวใจ

ด้วยชีวิต เล่นกับไฟ

แม้ว่าสุดท้าย ฉันอาจต้องตาย

ตายอยู่ในนั้น ข้างในเปลวไฟ

แม้ว่าสุดท้าย ฉันอาจไม่เหลือใคร

แต่ชีวิต ยังได้ใช้ ในเกมของเธอ

 

แม้ว่าสุดท้าย ฉันอาจต้องตาย

ตายอยู่ในนั้น ข้างในเปลวไฟ

แม้ว่าสุดท้าย ฉันอาจไม่เหลือใคร

แต่ชีวิต ยังได้ใช้มันไปเพื่อรักเธอ

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***