อีกที (Album Version)

B524 ก.ค. 2007
เนื้อเพลง

อีกที (Again) - B5

Written by:Ben Chalatit/Boyd Kosiyabong

 

ถ้าหากว่าเธอยืนยันวันนี้

 

จะไป

 

ก็อยากจะขอโอกาส

 

อีกครั้ง อีกครั้งได้มั้ย

 

ก่อนที่จะจบลงทุกอย่าง

 

ที่ทั้งสองเราเคยร่วมสร้าง

 

อยากจะขอให้

เธอลองทบทวนอีกที

 

ได้โปรดลองมองลงไปในใจ

ที่ฉันมี

 

ลองมองไปในใจ

ด้วยรักที่เธอเคยมี

เธอคงจะเจอเรื่องฉันและเธอ

กับวันคืนที่ดี

 

วันและเวลาเหล่านั้น

ยังคงอยู่

รอคอยให้เธอกลับย้อน

ไปมองดู

 

และหากเธอจะยอมเปิดใจ

 

จากนั้นสุดแล้วแต่เธอ

 

ตัดสินอย่างไร

 

ถ้าหากใจเธอที่เคยให้ฉัน

 

ยังพอจะมี

 

ก็อยากจะขอโอกาสให้ฉัน

 

ขอให้ฉันอีกสักที

 

ก่อนที่จะจบลงทุกอย่าง

 

ที่ทั้งสองเราเคยร่วมสร้าง

 

อยากจะขอให้เธอ

ลองทบทวนอีกที

 

ได้โปรดลอง

 

มองลงไปในใจ ที่ฉันมี

 

ลองมองไปในใจ

ด้วยรักที่เธอเคยมี

เธอคงจะเจอเรื่อง

ฉันและเธอ

 

กับวันคืนที่ดี

 

วันและเวลาเหล่านั้น

ยังคงอยู่

รอคอยให้เธอกลับย้อน

ไปมองดู

และหากเธอจะยอมเปิดใจ

 

จากนั้นสุดแล้วแต่เธอ

 

ตัดสินอย่างไร

 

ได้โปรดลองมองลงไปในใจ

ที่ฉันมี

 

ลองมองไปในใจ

ด้วยรักที่เธอเคยมี

เธอคงจะเจอเรื่องฉันและเธอ

 

กับวันคืนที่ดี

 

วันและเวลาเหล่านั้น

 

ยังคงอยู่

รอคอยให้เธอกลับย้อนไปมองดู

 

และหากเธอจะยอมเปิดใจ

 

จากนั้นก็แล้วแต่เธอ

 

โปรดลองมองลงไปในใจ

ที่ฉันมี

 

ลองมองไปในใจ

ด้วยรักที่เธอเคยมี

 

เธอคงจะเจอเรื่องฉันและเธอ

 

กับวันคืนที่ดี

 

วันและเวลา

เหล่านั้นยังคงอยู่

รอคอยให้เธอกลับ

ย้อนไปมองดู

แค่เพียงเธอจะยอมเปิดใจ

 

จากนั้นสุดแล้วแต่เธอ

 

ตัดสินอย่างไร

 

อยากจะขอให้เธอนั้นอยู่

 

ให้ฉันนั้นพิสูจน์ให้ดู

 

ว่าฉันนั้นรักเธอมาก เท่าไร

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***

cover
00:0000:00
คิวเพลง

ไม่มีเพลงที่ถูกเพิ่ม