หัวหมอ

คาราบาว (Carabao)9 ส.ค. 2011

เนื้อเพลง

Hua Mor - คาราบาว (Carabao)

ว่าอ่อ ออ อ๊อ ออ

อ่อ ออ อ๊อ

 

ว่าอ่อ ออ อ๊อ ออ

อ่อ ออ อ๊อ

 

เมืองใต้หัวหมอ

 

แต่ขาดหมอ

 

ทิ้งฝักสะตอขึ้นรถไฟ

 

พอเรียนจบ

ด๊อกเตอร์ทำลืมใต้

 

พี่น้องน้อยใจ

กลับปักษ์ใต้เถิดหมอ

 

ว่าอ่อ ออ อ๊อ ออ

กลับปักษ์ใต้เถิดหมอ

 

สังขารคนเรา

มันไม่เที่ยง

 

พลั้งเผลอลูก

เนียงดันขวางคอ

 

ต้องนำส่ง

โรงบาลไปหาหมอ

 

พี่น้องเฝ้ารอ

หมอไม่มาสักหมอ

 

ว่าอ่อ ออ ออ ออ

หมอไม่มาสักหมอ

 

เห็นหมอไม่มาหมอไม่มี

 

อันเมืองใต้

ยามนี้มีแต่หัวหมอ

 

เจ็บป่วยโรค

ภัยต้องให้นั่งรอ

 

ขาดแต่หมอ

รักษาน่าน้อยใจ

 

อ่อ ออ ออ

เห็นหมอไม่มาหมอไม่มี

 

อันเมืองใต้ยาม

นี้มีแต่หัวหมอ

 

เจ็บป่วยโรค

ภัยต้องให้นั่งรอ

 

ขาดแต่หมอ

รักษาน่าน้อยใจ

 

อ่อ ออ ออ

 

เห็นหมอไม่มาหมอไม่มี

 

อันเมืองใต้ยามนี้มีแต่หัวหมอ

 

เจ็บป่วยโรค

ภัยต้องให้นั่งรอ

 

ขาดแต่หมอ

รักษาน่าน้อยใจ

อ่อ ออ ออ

เห็นหมอไม่มาหมอไม่มี

 

อันเมืองใต้

ยามนี้มีแต่หัวหมอ

 

เจ็บป่วยโรค

ภัยต้องให้นั่งรอ

 

ขาดแต่หมอ

รักษาน่าน้อยใจ

 

อ่อ ออ ออ

 

หัวหมอหัว

หมอแต่ขาดหมอ

 

ลูกหลานเมือง

ตอไหงลืมใต้

 

ใครอยากเป็น

นายกให้เป็นไป

 

แต่พี่น้องปักษ์ใต้

ยังต้องการคุณหมอ

 

พี่น้องปักษ์ใต้

ยังต้องการคุณหมอ

 

พี่น้องปักษ์ใต้

ยังต้องการคุณหมอ

 

พี่น้องปักษ์ใต้

ยังต้องการ หมอ

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***