เดินตามพ่อ

ไมค์ ภิรมย์พร20 พ.ค. 1999

เนื้อเพลง

เดินตามพ่อ - ไมค์ ภิรมย์พร (Mike Piromporn)

Written by:สำอาง บางกอก/พชร วิจารณญาณ

 

กี่ล้านหยาดเหงื่อ

ที่หลั่งรินไหล

 

กี่แสนนาทีล่วงไป

 

ที่พ่อเหนื่อยยากตรากตรำ

 

ฝ่าแดดฝน

พ่อทนสู้ทำ

 

อาบเหงื่อต่างน้ำ

นำทางเพื่อลูกทุกคน

 

สายตามุ่งมั่น

ไม่หวั่น ไม่ไหว

 

สองเท้าพ่อก้าวฝ่าไป

ทุกข์ภัยพ่อพร้อมผจญ

 

ดั่งตะวัน สีทองเบื้องบน

 

ส่องทั่วแห่งหน

เพื่อทุกคนตลอดเวลา

 

พ่อ เป็นมากกว่าพ่อคนไหน

 

พ่อยิ่งใหญ่

เป็นหนึ่งในใจเรื่อยมา

 

เป็นภาพจำ

งดงามอยู่ในสายตา

 

เป็นแรงศรัทธา

 

แรงกล้าอยู่ในหัวใจ

 

ถึงแม้ไม่อาจ

เทียบหนึ่งในล้าน

ลูกขอตั้งปณิธาน

สานสิ่งที่พ่อสร้างไว้

 

จะเดินตาม

 

รอยเท้าของพ่อต่อไป

 

เหนื่อยยากเพียงไหน

จะไม่ทำให้พ่อผิดหวัง

 

พ่อ เป็นมากกว่าพ่อคนไหน

 

พ่อยิ่งใหญ่

เป็นหนึ่งในใจเรื่อยมา

 

เป็นภาพจำ

งดงามอยู่ในสายตา

 

เป็นแรงศรัทธา

แรงกล้าอยู่ในหัวใจ

 

ถึงแม้ไม่อาจ

เทียบหนึ่งในล้าน

ลูกขอตั้งปณิธาน

 

สานสิ่งที่พ่อสร้างไว้

 

จะเดินตาม

 

รอยเท้าของพ่อต่อไป

 

เหนื่อยยากเพียงไหน

จะไม่ทำให้พ่อ ผิดหวัง

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***