ฝัน..ฝันหวาน

ผุสชา โทณะวณิก1 ม.ค. 1987

เนื้อเพลง

 

ฝัน..ฝันหวาน - ผุสชา โทณะวณิก (Pusacha Tonavanik)

Written by:พนเทพ สุวรรณะบุณย์/พิไลวรรณ บุญล้น

ได้แต่ฝันหวาน

 

ได้แต่เพ้อไป

 

ว่าหัวใจแอบรัก

 

ใครคนหนึ่ง

 

เขาดูคมเข้ม

 

บาดใจรักตรึง

 

ฝันรำพึงฝากรอยซึ้งใจ

 

หลับก็ฝันหวาน

 

ตื่นยังเพ้อครวญ

 

รักคอยกวนให้ใจฝันเรื่อยไป

 

ถ้าได้พบหน้าหากได้ชิดใกล้

 

ฝันคงไม่เป็นเพียง

 

แต่ฝันไป

 

ก็เป็นเพียงแค่ฝัน

 

ละเมอ

 

ไม่รู้ว่าจะได้เจอวันไหน

 

อยากจะให้คนนั้น

 

ในใจ

 

ได้มาชิดใกล้ให้

ความฝันเป็นจริง

 

ก็เป็นเพียงแต่ฝันละเมอ

 

ไม่รู้ว่าจะได้เจอวันไหน

 

อยากจะให้คนนั้นในใจ

 

ได้มาชิดใกล้ให้

ความฝันเป็นจริง

 

หลับก็ฝันหวาน

 

ตื่นยังเพ้อครวญ

 

รักคอยกวนให้ใจฝันเรื่อยไป

 

ถ้าได้พบหน้าหากได้ชิดใกล้

 

ฝันคงไม่เป็นเพียงแต่ฝันไป

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***