ผูกเสี่ยวอาเซี่ยน

ไผ่ พงศธร4 พ.ย. 2014

เนื้อเพลง

ผูกเสี่ยวอาเซี่ยน - ไผ่ พงศธร (派·邦沙敦)

Written by:ศราวุธ ทุ่งขี้เหล็ก

โอ่ โอ้ โอ้ โอ้

 

โอ้ โอย แล้วก็

 

โอ โฮะ โอโฮะ

 

โอ โอ โอ โอย

 

อาเซี่ยนบ้านเฮานี้เอย

 

อินโดจีน ไทย

เวียดนาม ขะแมร์

 

เตรียมสู่กระแส

รับอาเซี่ยน

 

ฟิลิปปินส์ เมียนม่า

ลาว ร่วมลงทะเบียน

 

ตำจอกน้ำใจเป็นน้อง

 

เป็นพี่

 

เปิดผ้าม่านกั้ง

 

ออกมาส่อง

 

ให้โลกเหลียวมอง

 

ฮีตคลองประเพณี

 

ผูกเสี่ยวกันเด้อ

 

บ้านน้องเมืองพี่

 

ผูกใจไมตรี

 

รับขวัญอาเซี่ยน

 

โอ่ โอฮะโอ

 

เดอ มาเด่อ มาเด้อ

มาเด้อ เดอ มาเด่อ

 

มาเด้อ มาผูกเสี่ยว

 

มาเด้อ มาเด้อ

มาผูกเสี่ยว

 

มาเด้อ มาเด้อมาผูกเสี่ยว

 

มาผูกเสี่ยว

มาเที่ยว อาเซี่ยน

 

มาผูกเสี่ยว

ล่ะมาเที่ยว อาเซี่ยน

 

เปิดเบิ่งเบิ่ง อาเซี่ยน

 

เวลคัมสู่แหลมทอง

 

เบิ่งแอมแก้มนวลขาวผ่อง

 

โอ้เนียงผู้งามลออ

 

ไทยแลนด์ แลนด์ออฟ

สไมล์ ง่ายงามนิสัยใจคอ

 

กินข้าว กินปลา แล้วบ่

 

เสียงเอิ้นสาวลาวฝั่งซ้ายซ้าย

 

ฟังเสียงเอิ้นสาวลาวฝั่งซ้ายซ้าย

 

แขก ลาว จีน ไทย

พม่า มาเลย์ ผูกเป็นเสี่ยว

 

ใต้เงาตะเวนดวงเดียว

 

ฮักแพง เบิ่งแงงหัวใจ

 

เฮามีภูเขา ทะเล

 

วัดวาอารามมากมาย

 

ให้โลกในยุคออนไลน์

 

หันสปอตไลต์

ส่องอาเซี่ยนบ้านเรา

หันสปอตไลต์

ส่องอาเซี่ยนบ้านเรา

 

เอ้าฮานี่ อาร์ ยู

แฮปปี้มาเด้อ ผูกเสี่ยว

 

ผูกเสี่ยวมาฟ้อนเกี้ยว

ตำจอกเบิ่งใจ

 

เปิดบ้านไว้

ให้โลกส่องมองเห็น

 

ว่าเฮามีดี ตีกลองเพล

เล่าโฮมบุญบ้าน

 

เอาสายมัดใจ

สายแนนฝัน

ความสัมพันธ์น้องพี่

ทางสายไหมแต่กี้

ไผไปมาก็แฮปปี้

ชื่ออาเซี่ยน จือใส่ใจ

 

มาเด้อ มาเด้อ

มาผูกเสี่ยว

 

มาเด้อ

มาเด้อมาผูกเสี่ยว

 

มาผูกเสี่ยว

มาเที่ยว อาเซี่ยน

มาผูกเสี่ยว

ล่ะมาเที่ยว อาเซี่ยน

 

เอ้าฮานี่ อาร์ ยู

แฮปปี้มาเด้อ ผูกเสี่ยว

 

ผูกเสี่ยวมาฟ้อนเกี้ยว

ตำจอกเบิ่งใจ

 

เปิดบ้านไว้

ให้โลกส่องมองเห็น

ว่าเฮามีดี ตีกลองเพล

เล่าโฮมบุญบ้าน

 

เอาสายมัดใจ

สายแนนฝัน

ความสัมพันธ์น้องพี่

ทางสายไหมแต่กี้

ไผไปมาก็แฮปปี้

ชื่ออาเซี่ยน จือใส่ใจ

 

มาเด้อ มาเด้อ

มาผูกเสี่ยว

 

มาเด้อ

มาเด้อมาผูกเสี่ยว

มาผูกเสี่ยว

มาเที่ยว อาเซี่ยน

 

มาผูกเสี่ยว

ล่ะมาเที่ยว อาเซี่ยน

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***