ยกมาทั้งใจ

Super วาเลนไทน์10 ส.ค. 2015

เนื้อเพลง

ยกมาทั้งใจ - Super วาเลนไทน์

Written by:สุนทรสิงห์ วัชรเสถียร

ยก มาทั้งใจ ยก มาให้เลย

 

ฉัน ยังไม่เคย ไม่ เคยให้ใคร

 

แต่วันนี้เตรียมมาให้

 

ไม่เคยให้ใครง่ายง่าย

 

ยก มาทั้งใจ

 

พก ความรักมา พก มาทั้งใจ

 

ไม่ มีพิษภัย ไม่ มีเล่ห์กล

 

โปรดจงรับมันไว้ก่อน

 

ก่อนใจฉันมันจะหล่น

 

ยกไป ทั้งใจ

 

ถึงฉันจะมา

อาจจะล้าหลังคนอื่น

 

ฉันก็จะยืนอยู่ข้างใจเธอ

 

ไม่คิดอะไร ถ้าใจฉันยกมาเก้อ

 

ฉันพร้อมเสมอยกมันกลับไป

 

ไม่คิดอย่างอื่น ไม่ฝืนใจกัน

แต่นี้ฉันยก มาทั้งใจ

 

ให้เธอแล้วไง

 

ยกมาทั้งใจ ให้ลองคิดดู

 

เปิดใจรับใจฉันหน่อย

 

ให้ใจฉันมีที่อยู่ ยกมาทั้งใจ

 

ยก มาทั้งใจ ยก มาให้เลย

 

ฉัน ยังไม่เคย ไม่ เคยให้ใคร

 

แต่วันนี้เตรียมมาให้

 

ไม่เคยให้ใครง่ายง่าย

 

ยก มาทั้งใจ

 

พก ความรักมา พก มาทั้งใจ

 

ไม่ มีพิษภัย ไม่ มีเล่ห์กล

 

โปรดจงรับมันไว้ก่อน

 

ก่อนใจฉันมันจะหล่น

 

ยกไป ทั้งใจ

 

ถึงฉันจะมา

อาจจะล้าหลังคนอื่น

 

ฉันก็จะยืนอยู่ข้างใจเธอ

 

ไม่คิดอะไร ถ้าใจฉันยกมาเก้อ

 

ฉันพร้อมเสมอยกมันกลับไป

 

ไม่คิดอย่างอื่น ไม่ฝืนใจกัน

แต่นี้ฉันยก มาทั้งใจ

 

ให้เธอแล้วไง

 

ยกมาทั้งใจ ให้ลองคิดดู

 

เปิดใจรับใจฉันหน่อย

 

ให้ใจฉันมีที่อยู่ ยกมาทั้งใจ

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***