บริสุทธิ์

Pure18 พ.ค. 2004

เนื้อเพลง

บริสุทธิ์ - Pure

Written by:นนท์ อุ้ยนอง/วินัย ไตรนทีภักดี

คนนึงอ้างว้างวังเวง

 

เฝ้ากอดตัวเองชีวิต

 

ก็ยังว่างเปล่า

 

คนนึงเฝ้า

ขอดวงดาวต้องการสักคน

 

ที่เขามีใจที่ตรงกัน

 

ต่างก็ยังไม่เคยมีใคร

 

ต่างก็คอยค้นหา

 

กันอยู่เรื่อยไป

 

จนใครข้างบน

คงจะเข้าใจ

 

จึงทำให้เราสองคนได้รัก

 

อยากให้รู้ว่าฉันนั้นตื้นตัน

 

กับการได้พบเธอ

 

ที่รอมาแสนนาน

 

อยากให้รัก

 

ให้ไว้แค่เพียงเธอ

 

ให้เธอคนที่รอ

 

เหมือนกันด้วยใจ

 

ที่ยังบริสุทธิ์

 

เป็นดังหยาดฝน

พร่างพรมหยดลงในใจ

 

แห้งแล้งกลายเป็นชุ่มฉ่ำ

 

เรามีดอกไม้

 

งดงามที่มอบให้กัน

 

ให้สองเราเอาไว้ดูแล

 

ต่างก็ยังไม่เคยมีใคร

 

ต่างก็คอยค้นหา

 

กันอยู่เรื่อยไป

 

จนใครข้างบน

คงจะเข้าใจ

 

จึงทำให้เราสองคนได้รัก

 

อยากให้รู้ว่าฉันนั้นตื้นตัน

 

กับการได้พบเธอ

 

ที่รอมาแสนนาน

 

อยากให้รัก

 

ให้ไว้แค่เพียงเธอ

ให้เธอคนที่รอ

 

เหมือนกัน

 

ด้วยใจสองเราที่สดใส

 

บริสุทธิ์ที่ในใจเรา

 

บริสุทธิ์กับรักที่เป็นของเรา

 

อาจจะเหนื่อย

กับการรอคอย

 

อาจจะเหนื่อย

แต่เมื่อได้เจอก็คุ้ม

 

อยากให้รู้ว่าฉันนั้นตื้นตัน

 

กับการได้พบเธอ

 

ที่รอมาแสนนาน

 

อยากให้รัก

 

ให้ไว้แค่เพียงเธอ

ให้เธอคนที่รอ

 

เหมือนกันด้วยใจ

สองเรา

อยากให้รู้ว่าฉันนั้นตื้นตัน

กับการได้พบเธอ

 

ที่รอมาแสนนาน

 

อยากให้รัก

 

ให้ไว้แค่เพียงเธอ

 

ให้เธอคนที่รอ

 

เหมือนกันด้วยใจ

ที่ยังบริสุทธิ์

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***