ถังขยะเลย

Nuvo25 เม.ย. 2014

เนื้อเพลง

ถังขยะเลย - Nuvo

Written by:อภิไชย เย็นพูนสุข/กัลยารัตน์ วารณะวัฒน์

 

ทิ้งมาแค่เพียงเสี้ยวหนึ่งก็พอ

 

ทิ้งมาได้เลยไม่บ่นสักคำ

 

ทิ้งมาได้เลยนะ

 

ทิ้งมาได้เลยจะไม่บ่นสักคำ

 

ทิ้งมาได้เลย

 

ไม่บ่นสักคำ

 

ทิ้งมาได้เลยนะ

 

ทิ้งมาได้เลยจะไม่บ่นสักคำ

 

เรามันเป็นเหมือนถังขยะ

 

ปุปะดูแล้วปลง

 

เรามันเป็นแค่ถังขยะ

 

หากแต่มีหัวใจ

 

ฉันจะทุกข์จะเศร้าเท่าไหร่

 

เธอก็ไม่เคยจะสนใจ

 

แม้มีทุกข์คับใจเธอเมื่อไร

 

เธอกลับทิ้งลงที่ฉัน

 

ทิ้งมาได้เลยไม่บ่นสักคำ

 

ทิ้งมาได้เลยนะ

 

ทิ้งมาได้เลยจะไม่บ่นสักคำ

 

ทิ้งมาได้เลยนะ

 

ทิ้งมาได้เลยไม่บ่นสักคำ

 

ทิ้งมาได้เลยนะ

 

ทิ้งมาได้เลยจะไม่บ่นสักคำ

 

เรามันเป็นเหมือนถังขยะ

 

จะอย่างไรก็ต้องยอม

 

เรามันเป็นก็แค่ถึงขยะ

 

ก็คงต้องทนกันไป

 

ฉันจะทุกข์จะเศร้าเท่าไหร่

 

เธอก็ไม่เคยจะสนใจ

 

แม้มีทุกข์คับใจเธอเมื่อไร

 

เธอกลับทิ้งลงที่ฉัน

 

ทิ้งมาได้เลยไม่บ่นสักคำ

 

ทิ้งมาได้เลยนะ

 

ทิ้งมาได้เลยจะไม่บ่นสักคำ

 

ทิ้งมาได้เลยนะ

 

ทิ้งมาได้เลยไม่บ่นสักคำ

 

ทิ้งมาได้เลยนะ

 

ทิ้งมาได้เลยจะไม่บ่นสักคำ

 

รอคอยว่าคงสักวัน

 

วันที่เธอเห็นใจ

 

ทิ้งเสี้ยวหนึ่งของใจ

 

ลงที่กลางใจฉัน

 

ทิ้งมาแค่เพียงเสี้ยวหนึ่งก็พอ

 

ทิ้งมาได้เลยไม่บ่นสักคำ

 

ทิ้งมาได้เลยนะ

 

ทิ้งมาแค่เพียงเสี้ยวหนึ่งก็พอ

 

ทิ้งมาได้เลยนะ

 

ทิ้งมาได้เลยไม่บ่นสักคำ

 

ทิ้งมาได้เลยนะ

 

ทิ้งมาแค่เพียงเสี้ยวหนึ่งก็พอ

 

ทิ้งมาได้เลยนะ

 

ทิ้งมาได้เลยไม่บ่นสักคำ

 

ทิ้งมาได้เลยนะ

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***