บังอรเอาแต่นอน

อัสนี & วสันต์25 มี.ค. 2008

เนื้อเพลง

บังอรเอาแต่นอน - อัสนี & วสันต์ (Asanee & Wasan)

Written by:ประชา พงศ์สุพัฒน์/อัสนี โชติกุล

 

ข้าวปลาไม่กิน

ไม่เดือดร้อน

เหตุใดเธอจึง

เอาแต่นอน

ไอ้ปุยหมาเรา

เฝ้าเห่าหอน

เจ็บใจบังอร

เอาแต่นอน

 

แอบมองทุกวัน

อกมันร้อน

เหตุใดเธอจึง

เอาแต่นอน

ไร่นาหญ้าเต็ม

ไม่มาถอน

เจ็บใจบังอร

เอาแต่นอน

 

น้อน น่อน นอน น้อน

น้อน น่อน นอน น้อน

น้อน น่อน นอน น้อน

น้อน น่อน นอน น้อน

นอน นอน นอน กอดหมอน

นอน นอน นอน กอดหมอน

น้อน นอน นอน บังอรใส่กลอนนอน

น้อน นอน นอน บังอรใส่กลอนนอน

 

ฝากความรักมาไม่ยอกย้อน

เหตุใดเธอจึงเอาแต่นอน

ว่าเธอนิดเดียวก็ทำค้อน

เจ็บใจบังอรเอาแต่นอน

 

น้อน น่อน นอน น้อน

น้อน น่อน กอดหมอน

น้อน น่อน นอน น้อน

นอน นอน นอน กอดหมอน

นอน นอน ใส่กลอน

นอน นอน นอน กอดหมอน

 

นอน นอน นอน กอดหมอน

กอด กอด กอด กอดหมอน

น้อน นอน นอน บังอรใส่กลอนนอน

น้อน นอน นอน บังอรใส่กลอน

กอดหมอน

 

น้อน น่อน นอน น้อน

น้อน น่อน นอน น้อน

นอน นอน นอน กอดหมอน

นอน นอน นอน กอดหมอน

น้อน นอน นอน บังอรใส่กลอนนอน

น้อน นอน นอน บังอรนอน

 

เจ็บ ใจ บัง อร เอา แต่ นอน

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***