วันเวลา

พงษ์เทพ กระโดนชํานาญ1 มิ.ย. 1987

เนื้อเพลง

เพลง: วันเวลา

ศิลปิน: พงษ์เทพ กระโดนชํานาญ

 

วันเวลาหมุนเปลี่ยนเวียนไป

สุขสดใสไม่เคยเดินตาม

วันเวลาหมุนเปลี่ยนโมงยาม

ต่างทับถมแต่ความทุกข์ทน

ในเวลาเหงาเปลี่ยวกมล

เอาความฝันของฉันต่อเติม

บางเวลาได้มาช่วยเสริม

สาน เป็นความสดใส

ไม่มากมาย ให้แค่มี

 

มีความหวังเป็นทางสร้างธรรม

มีความช้ำเป็นกำลังใจ

เอาความจริงที่แตกสลาย

ใส่เบ้าหลอมรวมเป็นพลัง

เอาความเลวที่เกาะเกรอะกรัง

กลั่นมันทิ้งกลิ้งเป็นตะกอน

เอาน้ำตาที่เคยเปียกหมอน

ไปราดรดร่างคนลุ่มร้อน

ให้ชุ่มเย็นไม่ย่ำยี

ฝันนั้นล่องลอย

ดุจหิ่งห้อยแสงริบหรี่

ฝันนั้นยังมี

สิ่งสดใสในคืนเดือนดับ

รอตะวันรุ่งราง

จะลาลับไม่รบกวน

ยามคุณร้าวรัญจวน

ก็จะหวนแสงหิ่งห้อย

ร้อยเรืองรองในคืนข้างแรม

 

ฝันนั้นล่องลอย

ดุจหิ่งห้อยแสงริบหรี่

ฝันนั้นยังมี

สิ่งสดใสในคืนเดือนดับ

รอตะวันรุ่งราง

จะลาลับไม่รบกวน

ยามคุณร้าวรัญจวน

ก็จะหวนแสงหิ่งห้อย

ร้อยเรืองรองในคืนข้างแรม

ฝันนั้นล่องลอย

ดุจหิ่งห้อยแสงริบหรี่

ฝันนั้นยังมี

สิ่งสดใสในคืนเดือนดับ

รอตะวันรุ่งราง

จะลาลับไม่รบกวน

ยามคุณร้าวรัญจวน

ก็จะหวนแสงหิ่งห้อย

ร้อยเรืองรองในคืนข้างแรม

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***