ปราสาททราย

Clash29 ต.ค. 2004

เนื้อเพลง

 

ปราสาททราย - Clash

Written by:โอภาส พันธุ์ดี

 

กว่าจะรวมจิตใจ

 

เก็บทรายสวยสวย มากอง

 

ก่อปราสาทสักหลัง

 

ก่อกำแพงประตู

 

ก่อสะพานสร้างเป็นทาง

 

ทำให้เป็นดังฝัน

 

ก่อนที่ฉัน

จะได้เห็นทุกอย่าง

 

อย่างที่ฝันที่ฉันทุ่มเท

 

น้ำทะเลก็สาดเข้ามา

 

ไม่เหลืออะไรเลย

 

แหลกสลายลงไปกับตา

 

เหลือเพียงทรายที่ว่างเปล่า

 

กับน้ำทะเลเท่านั้น

 

ไม่เหลืออะไรเลย

 

จากที่เคยมีความใฝ่ฝัน

 

ไร้กำลังจะสร้างใหม่

 

ให้เหมือนเดิม

 

ทีละเล็กละน้อย

 

ที่คอยสะสมความดี

 

มีให้เธอเท่านั้น

 

ก่อเป็นความเข้าใจ

 

แต่งเติมความหมายด้วยกัน

 

คอยถึงวันที่หวัง

 

ก่อนที่ฉัน

จะได้พบความสุข

 

อย่างที่ฉันฝันไว้ทุกวัน

 

เธอก็พลันมาจากฉันไป

 

ไม่เหลืออะไรเลย

 

แหลกสลายลงไปกับตา

 

เหลือเพียงทรายที่ว่างเปล่า

 

กับน้ำทะเลเท่านั้น

 

ไม่เหลืออะไรเลย

 

จากที่เคยมีความใฝ่ฝัน

 

ไร้กำลังจะสร้างใหม่

 

ให้เหมือนเดิม

 

จะเอาแรงพลังจากไหน

 

ไว้เติมแต่งฝัน

 

จะเอาวันและคืนจากไหน

 

ให้พอทำใจ

 

ไม่เหลืออะไรเลย

 

ไม่เหลืออะไรเลย

 

แหลกสลายลงไปกับตา

 

เหลือเพียงใจที่ว่างเปล่า

 

กับฉันคนเดียวเท่านั้น

 

ไม่เหลืออะไรเลย

 

จากที่เคยมีความใฝ่ฝัน

 

ไร้กำลังจะสร้างใหม่

 

ให้เหมือนเดิม

 

ไม่เหลืออะไรเลย

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***