รักคุณเท่าฟ้า

Mon Pleang Carabao25 เม.ย. 2007

เนื้อเพลง

Rak Khun Tao Fa - Mon Pleang Carabao

 

หากฉันบิน บินไป ได้ดังนก

 

ฉันจะบินบินไปในนภา

 

หากฉันลอยล่อง

ลมเหนือฟากฟ้า

 

ฉันจะมองลงมายังพื้นดิน

 

โลกมนุษย์

 

แสนกว้างใหญ่เหลือเกิน

 

ยิ่งมองยิ่งเพลิน

 

จำเริญหัวใจ

 

พื้นแผ่นดิน

 

แลดูเป็นสีเขียว

 

พื้นแผ่นน้ำ

 

แลดูเป็นสีคราม

 

หากจะเคยมีใครตั้งคำถาม

 

ความงดงามของโลก

อยู่หนใด

 

โลกมนุษย์

 

แสนกว้างใหญ่เหลือเกิน

 

ยิ่งมองยิ่งเพลิน

 

จำเริญหัวใจ

 

ความงามความรัก

 

มีมาตามธรรมชาติ

 

เติมวาดแต่งแต้ม

แสงสีตามในใจคน

 

มีฟ้ามีน้ำมีดิน

 

หินทรายและผู้คน

 

ร่วมสุขทุกข์ทน

สร้างแผ่นพื้นดินไทย

 

หากคุณบินบินไปได้ดั่งนก

 

เมื่อคุณบินบินไปในนภา

 

ยามเมื่อคุณ

ล่องลอยบนฟากฟ้า

 

มองลงมาเบื้องล่าง

ยังพื้นดิน

 

โลกมนุษย์แสน

กว้างใหญ่เหลือเกิน

 

ยิ่งมองยิ่งเพลินจำเริญหัวใจ

 

กระแสเสียงเพลงนี้

 

จากฟากฟ้าแสนใกล

 

ฝากความในใจ

 

ให้มวลหมู่ชน ทุกคน

 

อันความเป็นจริง

ที่มองเห็นมาจากฟ้งเบื้องบน

 

ฟ้าอยู่ค้ำคน คนไม่อยู่ค้ำฟ้า

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***