ผู้ทน

คาราบาว3 ม.ค. 1994

เนื้อเพลง

Pu Ton - คาราบาว (Carabao)

Written by:Carabao

แลมาแลดูกัน

ว่าท่านผู้แทนเขาจะเฮ็ดอีหยัง

 

แลมาแลดูกัน

ว่าท่านผู้แทนเขาจะโซ้ยอีหยัง

 

อย่างคำคุยคำหาเสียง

เฮามาคอยดู

ว่าเขาจะเบี่ยงบ่ายไหม

 

ยุบหนอพองหนอเมืองไทย

เฮาเลือกแบบไหน

เฮาก็จะได้แบบนั้น

 

แลมาแลดูกัน

ราคาข้าวประกันจะสักเท่าใด

 

แลมาแลดูกัน

ราคาน้ำมันจะลดลงเท่าไร

 

อย่างคำคุยคำหาเสียง

เห็นเป็นแค่เพียงธุรกิจใช่ไหม

 

สงสารคนที่ดีจริงใจ

อยากเข้าไปรับใช้

แต่เป็นได้แค่ฝัน

 

เพราะเงินไม่มีจะแจก

 

ถึงบารมีจะมากมาย

 

เพราะเงินไม่มีจะแจก

 

ถึงคุณธรรมจะมากมาย

 

เงินไม่มี เงินไม่มี

 

อดเป็นผู้แทน

 

มีความดี มีคุณธรรม

 

ยังอดเป็นผู้แทน

 

แลมาแลดูคน

หมู่เฮาผู้ทนประชาชนเป็นหยัง

 

แลมาแลดูคน

หมู่เฮาผู้ทนนั้นจะโซ้ยอีหยัง

 

เบื่อคำคุยคำหาเสียง

เฮามาคอยดู

ว่าเขาจะเบี่ยงบ่ายไหม

 

ยุบหนอพองหนอเมืองไทย

เฮาเลือกแบบไหน

เฮาก็จะได้แบบนั้น

 

แลมาแลดูกัน

จะหาหลักค้ำยันชีวิตได้อย่างไง

 

แลมาแลดูกัน

จะแทงหวยรัฐบาล

อีกได้นานเท่าใด

 

เบื่อคำคุยคำหาเสียง

ขอมีแต่เพียงให้พอกินได้ไหม

 

ให้คนเห็นว่าประชาธิปไตย

คือส่วนหนึ่งของคนไทย

ไม่ใช่การเล่นกล

 

เพราะเงินไม่มีจะแดก

 

หนี้สินอีรุงตุงนัง

 

เพราะเงินไม่มีจะแดก

 

รายได้ไม่พอประทัง

 

เงินไม่มี เงินไม่มี ได้เป็นผู้ทน

 

เลือกผู้แทนเป็นผู้แทน

ประชาชนผู้ทน

 

ประชาชนคน

เดินดินกินข้าวแกง

 

ตะวันโด่งแดงท้องแห้งแหงแก๋

พี่น้องพ่อแม่ย่ำแย่พอกัน

นึกถึงวันวันไปหย่อนบัตรลงตู้

นโยบายสวยหรู

ผู้แทนผู้ทน

ผลประโยชน์ของคน

ผลประโยชน์ของใคร ครับ

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***