เจ็บ X เจ็บ

ปราง ปรางทิพย์20 ก.ย. 2019

เนื้อเพลง

เพลง: เจ็บ X เจ็บ

ศิลปิน: ปราง ปรางทิพย์

เนื้อร้อง: ชาญ ชาญวุฒิ

ทำนอง: ชาญ ชาญวุฒิ

เรียบเรียง: #NATHA #Project

 

 

แพ้ตั้งแต่ฮู้ว่าอ้ายนั้นไปกับใคร

ความเสียใจยังบ่เลือนหายภาพจำยังฟ้อง

ความรู้สึกของน้องทำได้แค่เพียงร่ำร้อง

จากนาทีที่อ้ายเอ่ยลาคำนั้น

ดับฝันปานฝนตกใส่

 

ขี้ถ่านไฟ มันกะดับ

ละลายกลายเป็นขี้เถ้า

อ่อนแรงแทงใจ

ผู้พ่ายแพ้ยับเยินเกินใจสิทน

 

ความเจ็บคูณนาทีคูณวินาที

ตั้งแต่อ้ายถิ่มไปเจ็บแฮงมันเกินทนได้

หัวใจบ่แม่นก้อนหิน

ความเจ็บคูณเวลาคูณหยดน้ำตา

ที่มันรินไหลอาบใจของน้องคนแพ้

ที่มันอ่อนแอบ่นานสุดท้ายก็คงสิ้นใจ

 

จักสิไปลี้ไปซ่อนอยู่ไส

ฝืนหัวใจลืมอ้ายบ่ได้สิตายเจ้าของ

ความฮู้สึกสุดท้ายมันทำได้

แค่เพียงร้ำร้องจากนาทีที่อ้ายเอ่ยคำลานั้น

ดับฝันปานฝนตกใส่

 

ขี้ถ่านไฟ มันกะดับ

ละลายกลายเป็นขี้เถ้า

อ่อนแรงแทงใจ

ผู้พ่ายแพ้ยับเยินเกินใจสิทน

 

ความเจ็บคูณนาทีคูณวินาที

ตั้งแต่อ้ายถิ่มไปเจ็บแฮงมันเกินทนได้

หัวใจบ่แม่นก้อนหิน

ความเจ็บคูณเวลาคูณหยดน้ำตา

ที่มันรินไหลอาบใจของน้องคนแพ้

ที่มันอ่อนแอบ่นานสุดท้ายก็คงสิ้นใจ

 

ขี้ถ่านไฟ มันกะดับ

ละลายกลายเป็นขี้เถ้า

อ่อนแรงแทงใจ

ผู้พ่ายแพ้ยับเยินเกินใจสิทน

 

ความเจ็บคูณนาทีคูณวินาที

ตั้งแต่อ้ายถิ่มไปเจ็บแฮงมันเกินทนได้

หัวใจบ่แม่นก้อนหิน

ความเจ็บคูณเวลาคูณหยดน้ำตา

ที่มันรินไหลอาบใจของน้องคนแพ้

ที่มันอ่อนแอบ่นานสุดท้ายก็คงสิ้นใจ

 

ความเจ็บคูณนาทีคูณวินาที

ตั้งแต่อ้ายถิ่มไปเจ็บแฮงมันเกินทนได้

หัวใจบ่แม่นก้อนหิน

ความเจ็บคูณเวลาคูณหยดน้ำตา

ที่มันรินไหลอาบใจของน้องคนแพ้

ที่มันอ่อนแอบ่นานสุดท้ายก็คงสิ้นใจ

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***