หัวใจต่องแต่ง

ดอกอ้อ-ก้านตอง17 ม.ค. 2006

เนื้อเพลง

เพลง : หัวใจต่องแต่ง

ศิลปิน : ดอกอ้อ-ก้านตอง

 

 

ใจมะหล่องต่องแต่ง

ผู้สาวแก้มแดงคึดฮอดแฟนเขา

ตั๋วให้มักแล้วจั่งมาบอกเฮา

ย่านตกเป็นข่าวจึงฟ่าวถอนใจ

.เป็นกะหว่างกะเว

มันอุ๊กแท้เด้ยังแก้บ่หาย

สู่มื้อสู่วันจั่งคอยเฮ็ดใจ

แต่เฮ็ดจั่งได๋กะบ่แล้วจักเทื่อ

บอกบ่เชื่อแท้น้อหัวใจ

คึดพ้อยามได๋น้ำตาไหลบ่ฮู้เมื่อ

คึอฮอดอดีตหลายกว่าอนาคต

เสียน้ำตาล้านหยด

กะล้างบ่หมดจั๊กเทื่อ

บ่มีทางออกย้อนบอกหัวใจบ่เชื่อ

พ้อเขาทุกเทื่อกะยังหลอยจอบส่อง

ใจมะหล่องต่องแต่ง

ฮอยฮักรุนแรงยังสร้างความหมอง

อุตส่าห์ถอนตัวแต่หัวใจถูกดอง

ทุกมื้อใจน้องยังเป็นมะหล่องต่องแต่ง

บอกบ่เชื่อแท้น้อหัวใจ

คึดพ้อยามได๋ น้ำตาไหลบ่ฮู้เมื่อ

คึอฮอดอดีตหลายกว่าอนาคต

เสียน้ำตาล้านหยดกะล้างบ่หมดจั๊กเทื่อ

บ่มีทางออกย้อนบอกหัวใจบ่เชื่อ

พ้อเขาทุกเทื่อกะยังหลอยจอบส่อง

ใจมะหล่องต่องแต่งฮอยฮักรุนแรง

ยังสร้างความหมอง

อุตส่าห์ถอนตัวแต่หัวใจถูกดอง

ทุกมื้อใจน้องยังเป็นมะหล่องต่องแต่ง

ทุกมื้อใจน้องยังเป็นมะหล่องต่องแต่ง

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***