เทพธิดาบนดิน

เสรี รุ่งสว่าง3 ต.ค. 2014

เนื้อเพลง

เทพธิดาบนดิน - เสรี รุ่งสว่าง (Seri Rungsawang)

Written by:Anonymous

ถึงน้องไม่รวย

 

ไม่สวยปาดใจ

 

พี่ชอบนิสัยแสนซื่อ

 

ถึงน้องยากจน

 

ผู้คนร่ำรือ

 

พี่จะไม่ถือเลยน้อง

 

พี่รักความดี

 

พี่จึงใฝ่ปอง

 

จะเก็บใส่แจกันทอง

 

ให้เป็นของมีค่า

 

ถึงน้องขาดพ่อ

 

ขาดแม่แลเหลียว

 

หากินคนเดียวเลี้ยงย่า

 

ถึงจนอย่างนี้

 

ก็ยังมีเมตตา

 

มุ่งใฝ่หาบุญทาน

 

ผู้หญิงอย่างนี้

 

ตรงที่พี่ต้องการ

 

อยู่เป็นโสดมานาน

 

ต้องแต่งงานเสียที

 

ขอเป็นเพื่อนปลอบใจ

 

จะทุกแค่ไหน

 

ก็เอาเรือนกายแลกพลี

 

ถึงใครหยามหมิ่น

 

พี่ก็ยินดี

 

ไม่สวยซิดี

 

จะไม่ต้องมีคนมอง

 

ถึงน้องจะดำ

 

ก็ดำแต่กาย

 

ส่วนลึกภายในขาวผ่อง

 

เป็นกุลสตรี

 

มีค่ากว่าทอง

 

เห็นแล้วต้องชะตา

 

คงเป็นคู่กรรม

 

หรือสวรรค์สร้างมา

 

ให้เป็นเทพธิดา

 

ที่เกิดมาบนพื้นดิน

 

ถึงน้องจะดำ

 

ก็ดำแต่กาย

 

ส่วนลึกภายในขาวผ่อง

 

เป็นกุลสตรี

 

มีค่ากว่าทอง

 

เห็นแล้วต้องชะตา

 

คงเป็นคู่กรรม

 

หรือสวรรค์สร้างมา

 

ให้เป็นเทพธิดา

 

ที่เกิดมาบนพื้นดิน

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***