You wouldn't Answer My Calls

เนื้อเพลง

Song: You wouldn't Answer My Calls

Artist: 2AM

 

ออล มา นา ออล มา นา ชี รอ

ฮัล จี อัล มยอน ซอ โด

อี กอด พัก เก ฮัล เก ออบ ตา

นอ เอ ชิบ อัพ เพ ซอ

ฮา รัล ฮอบ ชี นอ รึล คี ดา รี นึน อิล

อา มู รี อา มู รี นา บี ชัม แฮ โด

นา รึล อิล นึน กอด โพ ดา

อิน รึล เก ออบ ซอ ซอ

คัท ทึน กด เอ ซอ

นอ เอ ชิบ อัพ เพ ซอ คี ดา ริน ดา

 

อี มี ชอน ฮวาน พัด จี อัน นึน นอ เอ เก

นอ รึล โพ รยอ โจ ชา อัน นึน นอ เอ เก

อา มู รี พิล รอ โด

ยง ซอ รึล กู แฮ โด

โซ ยง ออบ นึน อิล รอ รา แฮ โด

นอ เอ ชิบ อัพ เพ ซอ ซอ คี ดา ริน ตา

นึน นอ รึล พน เช โจ ชา ฮา จี อัน นา โด

มา ชี ชอ อึม พน ซา รัม ชอ รอม

นัล จี นา ชอ โด

มี อัน ฮา ตา นีน แน ฮัน มา ดิล

ทึล รอ จุล แต กา จี

 

ฮา รู เอ โด ซู ชิบ บอน ชิก ชอน

ฮวา กี รึล โพ โก

ชัก กึน โซ รี เอ โด นล รา ซอ

นอ เอ มุน จา อิน จี

มยอด บอน ชิก ฮวัก อิน ฮา โก แฮด ซอ

ชอ อึม เม นึน ชอ อึม เมน นึล อิด

นึน ดา ทุม ชอ รอม

ทล รา อล จุล อัน รัด ซอ

อี รอค เค ทก ฮา เก นัล ตอ นา กี เอน

นอ นึน นอ มู ชัก คัน ยอ จา รา ซอ

 

อี มี ชอน ฮวาน พัด จี อัน นึน นอ เอ เก

นอ รึล โพ รยอ โจ ชา อัน นึน นอ เอ เก

อา มู รี พิล รอ โด

ยง ซอ รึล กู แฮ โด

โซ ยง ออบ นึน อิล รอ รา แฮ โด

นอ เอ ชิบ อัพ เพ ซอ ซอ คี ดา ริน ตา

นึน นอ รึล พน เช โจ ชา ฮา จี อัน นา โด

มา ชี ชอ อึม พน ซา รัม ชอ รอม

นัล จี นา ชอ โด

มี อัน ฮา ตา นีน แน ฮัน มา ดิล

ทึล รอ จุล แต กา จี

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***

ค้นหาเพลงใหม่ๆ อีกมากมายได้บน JOOX !

ฟังเพลงฟรี ดูไลฟ์ ร้องคาราโอเกะ

ค้นหาเพลงใหม่ๆ อีกมากมายได้บน JOOX !

ฟังเพลงฟรี ดูไลฟ์ ร้องคาราโอเกะ