ไม่ต้องขอโทษ

Lipta2 ก.พ. 2014

เนื้อเพลง

เพลง: ไม่ต้องขอโทษ

ศิลปิน: Lipta

 

ไม่ต้องขอโทษที่เธอจะไป

ไม่ต้องขอโทษและไม่ต้องเสียใจ

ที่เธอนั้นเจอใครอีกคน

ที่เค้าพร้อมจะดูแล

ฉันก็พร้อมเข้าใจ

ไม่ต้องขอโทษและไม่ต้องพูดอะไร

ไม่ต้องขอโทษถ้าจะเปลี่ยนไปรักใคร

เธอไม่ต้องรู้สึกผิด

ไม่ต้องคิดให้มากมาย

หากเธอนั้นจะได้รักใครสักคนที่ดี

 

ในวันนั้นที่ฉันมีเธออยู่ข้างกัน

ยังไม่รู้ว่าเธอสำคัญ

 

เพราะฉันลืมกอดฉันลืมเธอ

ฉันลืมห่วงความรู้สึกเธอเสมอ

ฉันนั้นลืมทำในสิ่งที่ฉันนั้นควรทำ

และสุดท้ายเธอคงรอไม่ไหว

 

ไม่ต้องขอโทษที่เธอจะไป

ไม่ต้องขอโทษและไม่ต้องเสียใจ

ที่เธอนั้นเจอใครอีกคน

ที่เค้าพร้อมจะดูแล

ฉันก็พร้อมเข้าใจ

ไม่ต้องขอโทษและไม่ต้องพูดอะไร

ไม่ต้องขอโทษถ้าจะเปลี่ยนไปรักใคร

เธอไม่ต้องรู้สึกผิด

ไม่ต้องคิดให้มากมาย

หากเธอนั้นจะได้รักใครสักคนที่ดี

 

ในวันนี้ที่ต้องเสียใจ

ฉันก็รู้ดีว่าเป็นเพราะอะไร

 

เพราะฉันลืมกอดฉันลืมเธอ

ฉันลืมห่วงความรู้สึกเธอเสมอ

ฉันนั้นลืมทำในสิ่งที่ฉันนั้นควรทำ

และสุดท้ายเธอคงรอไม่ไหว

 

ไม่ต้องขอโทษที่เธอจะไป

ไม่ต้องขอโทษและไม่ต้องเสียใจ

ที่เธอนั้นเจอใครอีกคน

ที่เค้าพร้อมจะดูแล

ฉันก็พร้อมเข้าใจ

ไม่ต้องขอโทษและไม่ต้องพูดอะไร

ไม่ต้องขอโทษถ้าจะเปลี่ยนไปรักใคร

เธอไม่ต้องรู้สึกผิด

ไม่ต้องคิดให้มากมาย

หากเธอนั้นจะได้รักใครสักคนที่ดี

 

ขอให้ต่อจากนี้ทุกทุกเวลา

ขอให้เธอกับเค้าไม่ต้องลงเอยอย่างเรา

อย่างที่เธอเคยพบมา

ส่วนฉันก็ปล่อยให้ฉันได้เรียนรู้ว่า

ถ้าหากจะรักใครสักคน

ถ้าคิดจะรักใครอีกหน

ต้องดูแลเค้าให้ดี

 

ไม่ต้องขอโทษที่เธอจะไป

ไม่ต้องขอโทษและไม่ต้องเสียใจ

ที่เธอนั้นเจอใครอีกคน

ที่เค้าพร้อมจะดูแล

ฉันก็พร้อมเข้าใจ

ไม่ต้องขอโทษและไม่ต้องพูดอะไร

ไม่ต้องขอโทษถ้าจะเปลี่ยนไปรักใคร

เธอไม่ต้องรู้สึกผิด

ไม่ต้องคิดให้มากมาย

หากเธอนั้นจะได้รักใครสักคนที่ดี

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***