เราเท่ากัน

พงษ์สิทธิ์ คำภีร์3 ต.ค. 2016

เนื้อเพลง

เราเท่ากัน - พงษ์สิทธ์ คำภีร์

 

Written by:พงษ์สิทธ์ คำภีร์

 

โอ้เด้ล่ะหนออ้ายเอ๋ย

 

เราเท่ากันตรงไหนแค่ไหน

เมื่อไรทีเราเท่ากัน

จงบอกมา

พวกท่านอยู่บนก้อนเมฆ

วิเศษบนฟ้า

เคยมองลงมาบ้างไหม

 

เมื่อท่านอิ่มเราหิวเราอด

 

มาอวดครวญแค่ให้เห็นใจ

 

รอมานานจนดูว่าใกล้

 

อดตายอย่างหมาโทรมโทรม

 

เดินขบวน

 

เราชวนกันมา

 

ท่านปิดกลอนใส่หน้า

 

ไม่อยากมาพบ

 

พวกท่านจบลงบนฟูกบนพรม

 

ท่านชื่นชม

 

ช่วยเหลือเจือจาง

 

เราเท่ากันตรงไหนแค่ไหน

 

เมื่อไรทีเราเท่ากันจงบอกมา

 

พวกท่านอยู่บนก้อนเมฆ

 

วิเศษบนฟ้า

เคยมองลงมาบ้างไหม

 

โอ้ๆๆเด้อนางเดอเด้อนายเดอ

มันอุกมันอั่งหัวใจแท้

 

มันแหลกมันแหงหลายที่ดิน

สิเฮ็ดสิกินกะบ่มีนำเพิ่น

 

หลวงเพิ่นกะลุกกะไล่ออก

 

เพิ่นบอกว่าการพัฒนาสิเข้ามา

ซีวิตสิดีขึ้น

 

แม่กะคอย

กะหายจ้อยหายจ้อย

บ่เห็นหัวหมาตัวใด๋สิโผล่เข้ามาซอย

 

ที่ดินทำกินสุดท้าย

 

ปู่ยาตายาย

 

พลิกฟื้นเป็นดอกเป็นผล

 

ไถดำทำนาเลี้ยงคน

 

วันนี้อับจน

 

เจ้านายไล่เราออกไป

 

ท่านสั่งให้เปลี่ยนอาชีพจากทำนา

 

ไปทำประมง

 

ส่งเสริมเกษตรยิ่งส่งยิ่งจน

 

หาปลาไม่พอจะกิน

 

ลูกหลานหนีหน้าเข้ากรุง

 

หางานหาเงินหาทำ

 

บ้างเป็นกรรมกร

 

เด็กเสริฟเด็กปั้ม

 

บ้างก็ทำกระหรี่หากิน

 

ส่งเงินมาเลี้ยงดูพ่อแม่ที่บ้าน

 

เราเท่ากันตรงไหนแค่ไหน

เมื่อไรทีเราเท่ากันจงบอกมา

 

พวกท่านอยู่บนก้อนเมฆ

 

วิเศษบนฟ้า

เคยมองลงมาบ้างไหม

 

เราเท่ากันตรงไหนแค่ไหน

 

เมื่อไรทีเราเท่ากันจงบอกมา

 

พวกท่านอยู่บนก้อนเมฆ

 

วิเศษบนฟ้า

เคยมองลงมาบ้างไหม

 

โอ้ๆๆหนอหล่ะหนอๆๆ

 

เจ้านายกลั่นแกล้ง

 

จักผิดจักดีผ่านมา

 

เพิ่นกะด่าคือเก่า

 

เป็นเจ้าเป็นนายเป็นคน

 

นักผู้ปกครอง

 

กดหัวประชาชนคือเก่า

 

ลืมเพิ่นลืมๆ เพิ่นลืมว่า

 

เพิ่นเป็นข้ารับใช้ประชาชน

เพิ่นอยู่ได้กะเพราะภาษีของหมู่ข้อย

 

เพิ่นลืมเพิ่นลืมแล้ว

ลืมเมิดแล่วลืมเมิดแล่ว

 

ลืม ลืมประชาชน

 

เจ้านายเอย

 

อย่าลืมประชาชน

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***