เข้าทาง

Potato30 ม.ค. 2007

เนื้อเพลง

เพลง: เข้าทาง

ศิลปิน: Potato

เธอพร่ำบอก

สิ่งที่ฉันเป็นเธอรับไม่ไหว

ให้ฉันเข้าใจว่าให้ห่างไว้

ให้เปลี่ยนตัวเองเพื่อให้เธอรัก

ที่ฉันทำไปหมดทั้งหัวใจ

ในที่สุดแล้วก็หักหลัง

ทำเพื่ออะไร

ทำไปเท่าไหน

เข้าทางเธอเลยใช่ไหม

ผลักฉันให้ไกลออกไป

เพื่อใจเธอมีใครใหม่

เพื่อมีคนใหม่

ก็คงแค่นั้นที่เธอต้องการ

ถ้ารู้ว่าเป็นอย่างนี้

จะไม่เสียเวลาเปลี่ยนแปลงอะไร

คงไม่ต้องเหนื่อย

คงมีใครใหม่

ยังดีกว่าไหม

เปลี่ยนใจให้ใครที่เขาต้องการ

ว่ามาเถอะ

อย่ากลัวว่าฉันรับไม่ไหว

ก็ฉันเข้าใจว่าแค่คอยคิด

คอยเปลี่ยนตัวเอง มันก็แค่นั้น

ที่ฉันทำไปหมดทั้งหัวใจ

ในที่สุดแล้วก็หักหลัง

ทำเพื่ออะไร

ทำไปเท่าไหน

เข้าทางเธอเลยใช่ไหม

ผลักฉันให้ไกลออกไป

เพื่อใจเธอมีใครใหม่

เพื่อมีคนใหม่

ก็คงแค่นั้นที่เธอต้องการ

ถ้ารู้ว่าเป็นอย่างนี้

จะไม่เสียเวลาเปลี่ยนแปลงอะไร

คงไม่ต้องเหนื่อย

คงมีใครใหม่

ยังดีกว่าไหม

เปลี่ยนใจให้ใครที่เขาต้องการ

ที่ฉันทำไป

หมดทั้งหัวใจในที่สุดแล้ว...

เข้าทางเธอเลยใช่ไหม

ผลักฉันให้ไกลออกไป

เพื่อใจเธอมีใครใหม่

เพื่อมีคนใหม่

ก็คงแค่นั้นที่เธอต้องการ

ถ้ารู้ว่าเป็นอย่างนี้

จะไม่เสียเวลาเปลี่ยนแปลงอะไร

คงไม่ต้องเหนื่อย

คงมีใครใหม่

ยังดีกว่าไหม

เปลี่ยนใจให้ใครที่เขาต้องการ

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***