มนต์เมืองเหนือ

สายัณห์ สัญญา3 ต.ค. 2014

เนื้อเพลง

 

มนต์เมืองเหนือ - สายัณห์ สัญญา

Written by:Ocean Media/Anonymous

 

ป่าเหนือเมื่อหน้า

 

ดอกไม้บาน

 

ลมฝนบนฟ้าผ่าน

 

ฟ้ามองดั่งม่านน้ำตา

 

น้ำฝนหล่นจากฟากฟ้า

 

ขังแก่งเหมือนแอ่งน้ำตา

 

ไหลตกจากผาแว่วฟัง

 

ป่าเหนือเมื่อไปได้พบมา

 

เมืองเหนือเมื่อน้ำบ่า

 

เลาะธารซ่านซ่า

 

เคล้าดัง

 

น้ำไหลไปหลากมากครั้ง

 

หมุนวนสายชลเหมือนดัง

 

ไหลหลั่งเป็นวังน้ำวน

 

ริมฝั่งวังน้ำค่ำลงคงมี

 

แสงจันทร์

 

คืนหนึ่ง

คืนนั้นพบกันน้องเอย

 

สองคน

 

เมืองเหนืออนงค์นั้นคงมีมนต์

 

เป่าหัวใจเสียจน ก่นให้ใฝ่ฝัน

 

แอ่วสาวเจ้าวอน

 

อ้อนน้ำคำ

 

จนสูรย์ลอยคล้อยต่ำ

 

สายัณห์เย็นย่ำ ทุกวัน

 

แล้วไฉน จะให้ลืมนั้น

 

แม้นใครได้ไปเที่ยวพลัน

 

หลงมั่นในเมืองเหนือเอย

 

แอ่วสาวเจ้าวอน

อ้อนน้ำคำ

 

จนสูรย์ลอยคล้อยต่ำ

 

สายัณห์เย็นย่ำทุกวัน

 

แล้วไฉน จะให้ลืมนั้น

 

แม้นใครได้ไปเที่ยวพลัน

 

หลงมั่นในเมืองเหนือเอย

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***