หรือเข้าสู่ระบบ

บ่ลอด

ศาล สานศิลป์20 พ.ย. 2017

เนื้อเพลง

เพลง : บ่ลอด

ศิลปิน : ศาล สานศิลป์

 

 

บ่แม่นว่าบ่ฮู้จักเจ้าของ

แต่หัวใจหลอยจอบปองฝันค้าง

จบ ม.6 ขับรถอีแต๊กฮ่างๆ

โคตรไกลห่างกับสาวครูคนงาม

บอกเจ้าของให้เซาคิดเซาฝัน

แต่ยามเห็นหน้ากันใจกะแฮงคึดนำ

เทิงคิดฮอดเทิงอยากเว้าอยากถาม

จนบ่อาจห้ามความฮู้สึกของใจ

สุดท้ายกะฮัก ฮัก ฮักบ่รอดใจของเจ้า

ถึงเคยเว้าหยอกเจ้าว่าซังปานใด๋

สุดท้ายกะฮัก ฮัก ฮักจักสิหนีไปไส

เพราะเบิดข่วนหัวใจอ้ายมีแต่เจ้า

เลยไปไสบ่รอด

บ่แม่นว่าบ่ฮู้จักเจ้าของ

แต่หัวใจหลอยจอบปองฝันค้าง

จบ ม.6 ขับรถอีแต๊กฮ่างๆ

โคตรไกลห่างกับสาวครูคนไค

แต่สุดท้ายกะฮัก ฮัก ฮักบ่รอดใจของเจ้า

ถึงเคยเว้าหยอกเจ้าว่าซังปานใด๋

สุดท้ายกะฮัก ฮัก ฮักจักสิหนีไปไส

เพราะเบิดข่วนหัวใจอ้ายมีแต่เจ้า

เลยไปไสบ่รอด

แต่สุดท้ายกะฮัก ฮัก ฮักบ่รอดใจของเจ้า

ถึงเคยเว้าหยอกเจ้าว่าซังปานใด๋

สุดท้ายกะฮัก ฮัก ฮักจักสิหนีไปไส

เพราะเบิดข่วนหัวใจ

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***