อยากมีแฟนเป็นของตัวเอง

ใหญ่ ประสงค์ ตั้งตัว14 ก.ค. 2016

เนื้อเพลง

อยากมีแฟนเป็นของตัวเอง - ใหญ่ ประสงค์ ตั้งตัว

 

Written by:Red Beat Team

พบคนถูกใจ

มีอะไรดั่งใจเราคิด

 

มันเป็นอะไร

เป็นอะไรดั่งใจเราฝัน

 

ไม่ได้โทษเธอ

โธ่เธอคนมีเจ้าของ

 

ฉันอยากจะลอง

อยากลองกับเธอสักครั้ง

 

อาอาอ้า อียา

 

อาอาอ้า อียา

 

เฮ้ยทำยังไง

ทำยังไงกันดีล่ะว้า

 

โอ๊ยเป็นชะตา

เราต้องมา มานั่งเจ็บช้ำ

 

ขอเพียงคนเดียว

เพียงคนเดียวไม่มีเจ้าของ

 

ฉันอยากจะลอง

อยากลองมีแฟนสักครั้ง

 

มะ มา มะมา

มา มา

 

มะ มา มะ มา

มา มา

มาเป็นแฟนฉัน

 

ผมอยากมีแฟน

อยากมีแฟนเป็นของตัวเอง

 

วันที่ผ่านมา

เจอแต่คนมีเจ้าของ

 

อยากมีแฟน

อยากมีแฟนเป็นของตัวเอง

 

อยากมีแฟน

อยากมีแฟนเป็นของตัวเอง

 

ผมอยากมีแฟน

อยากมีแฟนเป็นของตัวเอง

 

วันที่ผ่านมา

เจอแต่คนมีเจ้าของ

 

อยากมีแฟน

อยากมีแฟนเป็นของตัวเอง

 

ใครสักคนจะได้ไหม

 

พบคนถูกใจ

มีอะไรดั่งใจเราคิด

 

มันเป็นอะไร

เป็นอะไรดั่งใจเราฝัน

 

ไม่ได้โทษเธอ

โธ่เธอคนมีเจ้าของ

 

ฉันอยากจะลอง

อยากลองกับเธอสักครั้ง

 

อาอาอ้า อียา

 

อาอาอ้า อียา

 

เฮ้ยทำยังไง

ทำยังไงกันดีล่ะว้า

 

โอ๊ยเป็นชะตา

เราต้องมา มานั่งเจ็บช้ำ

 

ขอเพียงคนเดียว

เพียงคนเดียวไม่มีเจ้าของ

 

ฉันอยากจะลอง

อยากลองมีแฟนสักครั้ง

 

มะ มา มะ มา

มา มา

 

มะ มา มะ มา

มา มา

เป็นแฟนฉัน

 

ผมอยากมีแฟน

อยากมีแฟนเป็นของตัวเอง

 

วันที่ผ่านมา

เจอแต่คนมีเจ้าของ

 

อยากมีแฟน

อยากมีแฟนเป็นของตัวเอง

 

อยากมีแฟน

อยากมีแฟนเป็นของตัวเอง

 

ผมอยากมีแฟน

อยากมีแฟนเป็นของตัวเอง

 

วันที่ผ่านมา

เจอแต่คนมีเจ้าของ

 

อยากมีแฟน

อยากมีแฟนเป็นของตัวเอง

 

อยากมีแฟน

อยากมีแฟนเป็นของตัวเอง

 

ผมอยากมีแฟน

อยากมีแฟนเป็นของตัวเอง

 

วันที่ผ่านมา

เจอแต่คนมีเจ้าของ

 

อยากมีแฟน

อยากมีแฟนเป็นของตัวเอง

 

ใครสักคนจะได้ไหม

 

ผมอยากมีแฟน

อยากมีแฟนเป็นของตัวเอง

 

ผมอยากมีแฟน

อยากมีแฟนเป็นของตัวเอง

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***