เพื่อน

บี พีระพัฒน์22 ต.ค. 2014

เนื้อเพลง

เพื่อน - บี พีระพัฒน์ (Be Peerapat)

Written by:Onpa Music

เธอกับฉันเมื่อวันวาน

 

เป็นเช่นเพื่อน

 

กลับลางเลือน

 

คำว่าเพื่อนจางหายไป

 

เหตุได้ชิดเคียงใกล้

 

จึงได้รัก ฝังใจ

 

ไม่ผิดใช่ไหม

 

เพราะรู้ใจกันตลอดเวลา

 

ก่อนเคยเศร้าซึม

 

เงียบเหงาและขืนข่ม

 

เธอมาประโลมปลอบโยน

 

ให้สุขอุรา

 

ไม่เคยทิ้งร้างลา

 

สุขและทุกข์ฟันฝ่า

 

กาลเวลาล่วงมาแปรเปลี่ยนใจ

 

เปลี่ยนความรักฉันเพื่อน

 

กลบลบเลือนหายไป

 

เกิดความรักขึ้นใหม่

 

ซึ้งใจทดแทน

 

เธอกับฉัน เมื่อวันวาน

 

เป็นเช่นเพื่อน

 

กลับลางเลือน

 

คำว่าเพื่อนจางหายไป

 

เหตุได้ชิดเคียงใกล้

 

จึงได้รัก ฝังใจ

 

ไม่ผิดใช่ไหม

 

เพราะรู้ใจกันตลอดเวลา

 

ก่อนเคยเศร้าซึม

 

เงียบเหงาและขืนข่ม

 

เธอมาประโลมปลอบโยน

 

ให้สุขอุรา

 

ไม่เคยทิ้งร้างลา

 

สุขและทุกข์ฟันฝ่า

 

กาลเวลาล่วงมาแปรเปลี่ยนใจ

 

เปลี่ยนความรักฉันเพื่อน

 

กลบลบเลือนหายไป

 

เกิดความรักขึ้นใหม่

 

ซึ้งใจทดแทน

 

เปลี่ยนความรักฉันเพื่อน

 

กลบลบเลือนหายไป

 

เกิดความรักขึ้นใหม่

 

ซึ้งใจทดแทน

 

เปลี่ยนความรักฉันเพื่อน

 

กลบลบเลือนหายไป

 

เกิดความรักขึ้นใหม่

 

ซึ้งใจทดแทน

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***