ฝันเดียวที่ต้องการ

Clash28 ต.ค. 2005

เนื้อเพลง

ฝันเดียวที่ต้องการ - Clash

ฝันมากมายที่ต้องการ

 

มันยากเกินได้มา

ไขว้คว้าไม่ได้ อย่าไปท้อ

 

เลือกฝันเดียวที่ต้องการ

แค่ฝันเดียวตั้งใจจะคว้าให้ได้

 

ทุ่มเข้าไว้ สู้สุดแรงใจ

 

มันต้องได้มา

 

แค่ฝันเดียวเท่านั้น

 

หนึ่งฝันที่ใจ

อยากจะมีที่สุดในใจ

จำไว้ไม่คิดเดินกลับหลัง

 

เพื่อฝันแม้จะเหนื่อยเพียงใด

 

ย้ำกับตัวเองสู้ไป

 

ดาวมากมายหลายล้านดวง

ขอสักดวงเอื้อมมือไขว่คว้า

ต้องได้ถ้าไม่ท้อ

 

ขอให้ทำด้วยหัวใจ

 

สู้ด้วยใจรักจริง

สู่ฝันข้างหน้า

 

ถ้าต้องล้มให้บอก

 

ตัวเองจะไม่เสียใจ

 

แค่ฝันเดียวเท่านั้น

 

หนึ่งฝันที่ใจอยาก

จะมีที่สุดในใจ

 

จำไว้ไม่คิดเดินกลับหลัง

 

เพื่อฝันแม้จะเหนื่อยเพียงใด

 

ย้ำกับตัวเองสู้ไป

 

เพียงใจเราไม่เคยท้อ

 

ฝันต้องได้ดั่งใจหวัง

 

แค่ฝันเดียวเท่านั้น

 

หนึ่งฝันที่ใจ

อยากจะมีที่สุดในใจ

 

จำไว้ไม่คิดเดินกลับหลัง

 

เพื่อฝันแม้จะเหนื่อยเพียงใด

 

ย้ำกับตัวเองสู้ไป

 

แค่ฝันเดียวเท่านั้น

 

หนึ่งฝันที่ใจ

อยากจะมีที่สุดในใจ

 

จำไว้ไม่คิดเดินกลับหลัง

 

เพื่อฝันแม้จะเหนื่อยเพียงใด

 

ย้ำกับตัวเองสู้ไป

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***