ไม่หวังให้ตอบ (No Reply)

Gavin D7 ส.ค. 2017

เนื้อเพลง

เพลง: ไม่หวังให้ตอบ (No Reply)

ศิลปิน: กวินท์

 

ฉันไม่ได้ตั้งใจที่จะส่งไปหาเธอ

หน้าจอมันเบลอเลยพิมพ์พลาดไปเท่านั้น

ลบๆมันไปไม่มีอะไรสำคัญ

แค่ข้อความ

 

รักเธอเก็บมานานรู้ไหม

รักเธอสิ่งที่อยู่ในใจ

รักเธอมีแต่เธอเท่านั้น

Just only you my girl

รักเธอแค่อยากให้เธอรู้

รักเธอ baby I love you

รักเธอ all I think about is you my boo

 

ไม่ได้คิดอะไรรู้สึกอย่างนั้นก็แค่พูดไป

ไม่ต้องสนใจเธอจะลืมมันไปก็ได้

ไม่ได้คิดอะไรแค่เสียงหัวใจมันส่ังให้บอก

ไม่ต้องรับหรอก

แค่ข้อความไม่หวังให้ตอบ

แค่ข้อความไม่หวังให้ตอบ

แค่ข้อความไม่หวังให้ตอบ

แค่ข้อความไม่หวังให้ตอบ

แค่ข้อความไม่หวังให้ตอบ

 

ก็ไม่ได้อะไรนะแค่โทรมาถามดู

ก็ไม่รู้ว่าเธอได้ดูข้อความนั้นยัง

ถ้าเธอไม่อยากเสียเพื่อนสนิท

ควรลบมันอย่าดูมัน

 

รักเธอเก็บมานานรู้ไหม

รักเธอสิ่งที่อยู่ในใจ

รักเธอมีแต่เธอเท่านั้น

Just only you my girl

รักเธอแค่อยากให้เธอรู้

รักเธอ baby I love you

รักเธอ all I think about is you my boo

 

ไม่ได้คิดอะไรรู้สึกอย่างนั้นก็แค่พูดไป

ไม่ต้องสนใจเธอจะลืมมันไปก็ได้

ไม่ได้คิดอะไรแค่เสียงหัวใจมันส่ังให้บอก

ไม่ต้องรับหรอก

แค่ข้อความไม่หวังให้ตอบ

แค่ข้อความไม่หวังให้ตอบ

แค่ข้อความไม่หวังให้ตอบ

แค่ข้อความไม่หวังให้ตอบ

แค่ข้อความไม่หวังให้ตอบ

 

ไม่ได้คิดอะไรรู้สึกอย่างนั้นก็แค่พูดไป

ไม่ต้องสนใจเธอจะลืมมันไปก็ได้

ไม่ได้คิดอะไรแค่เสียงหัวใจมันส่ังให้บอก

ไม่ต้องรับหรอก

แค่ข้อความไม่หวังให้ตอบ

แค่ข้อความไม่หวังให้ตอบ

แค่ข้อความไม่หวังให้ตอบ

แค่ข้อความไม่หวังให้ตอบ

แค่ข้อความไม่หวังให้ตอบ

แค่ข้อความไม่หวังให้ตอบ

แค่ข้อความไม่หวังให้ตอบ

แค่ข้อความไม่หวังให้ตอบ

แค่ข้อความไม่หวังให้ตอบ

แค่ข้อความไม่หวังให้ตอบ

แค่ข้อความไม่หวังให้ตอบ

แค่ข้อความไม่หวังให้ตอบ

แค่ข้อความไม่หวังให้ตอบ

 

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***