เงาของฝน

Greasy Cafe'26 มี.ค. 2017

เนื้อเพลง

Ngao khong fon - Greasy Cafe'

 

แสง ที่ส่องสว่างกว้างไกล

 

ที่แผ่กระจายเท่าไหร่

 

อาจส่องไม่ทั่วทุกหน

 

ฝน ที่ตกลงมามากมาย

 

ประโคมตกลงเท่าไหร่

 

อาจเปียกไม่ทั่วทุกทาง

 

เมื่อเรามอง

 

ทุกๆ สิ่ง ที่เป็น เห็น

 

ก็จะไม่ทำให้

จินตนาการทำร้าย เรา

 

เมื่อเธอมอง

 

เห็นในสิ่งที่เป็น ไป

 

ก็ปล่อยความเป็นจริง

 

สอนให้เราเข้าใจ ใจ

 

เงา ต่างปล่อยเรื่องราวมากมาย

 

เช่นความรักทำร้ายมาเท่าไหร่

 

ก็ขอให้เป็นเงาของฝน

 

แค่จากไป

 

เมื่อเรามอง

 

ทุกๆ สิ่ง ที่เป็น เห็น

 

ก็จะไม่ทำให้

 

จินตนาการทำร้าย เรา

 

เมื่อเธอมอง

 

เห็นในสิ่งที่เป็น ไป

 

จงปล่อยความเป็นจริง

 

สอนให้เราเข้าใจ ใจ ใจ

 

เมื่อเรามอง

 

ทุกๆ สิ่ง ที่เป็น เห็น

 

ก็จะไม่ทำให้

 

จินตนาการทำร้าย เรา

 

เมื่อเธอมอง

 

เห็นในสิ่งที่เป็น ไป

 

จงปล่อยความเป็นจริง

 

สอนให้เราเข้าใจ ใจ

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***