กำลังใจ

พงษ์สิทธิ์ คำภีร์12 ต.ค. 2016

เนื้อเพลง

กำลังใจ - พงษ์สิทธ์ คำภีร์

 

Written by:พงษ์สิทธ์ คำภีร์

 

โบกมือลา

 

เสียงเพลงครวญมา

ต้องลาแล้วเพื่อน

 

กี่ปีจะลับเลือน

 

ฝากเพลงมาย้ำเตือน

 

หวนไห้

 

จากกันไกล

 

แม้เพียงร่างกายแต่ใจชิดใกล้

 

เมื่อใจเราซึ้งใจ

 

ร่วมทางไม่ร้างไกล

 

หมายมั่น

 

ขุนเขาไม่อาจขวาง

สายทางเที่ยงธรรมได้

ความหวังยังพริ้มพราย

 

เก่าตายมีใหม่เสริม

 

ชีวิตที่ผ่านพบ

 

มีลบย่อมมีเพิ่ม

 

ขอเพียงให้เหมือนเดิม

 

กำลังใจ

 

อย่าอาวรณ์

 

รักเราไม่คลอนคลาง

แคลงแหนงหน่าย

 

ให้รักเราละลาย

 

กระจายในผองชน

ผู้ทุกข์ทนตลอดกาล

 

ขุนเขาไม่อาจขวาง

 

สายทางเที่ยงธรรมได้

 

ความหวังยังพริ้มพราย

 

เก่าตายมีใหม่เสริม

 

ชีวิตที่ผ่านพบ

มีลบย่อมมีเพิ่ม

ขอเพียงให้เหมือนเดิม

 

กำลังใจ

 

ขอเพียงยังเหมือนเดิม

 

กำลังใจ

 

อย่าอาวรณ์

 

รักเราไม่คลอนคลาง

แคลงแหนงหน่าย

 

ให้รักเราละลาย

 

กระจายในผองชน

ผู้ทุกข์ทนตลอดกาล

 

ให้รักเราละลาย

 

กระจายในผองชน

ผู้ทุกข์ทนตลอดกาล

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***