DEAD OR ALIVE

Clash22 มิ.ย. 2004

เนื้อเพลง

DEAD OR ALIVE - Clash

Written by:Bank CLASH/เต็ม

 

อยากชนะแล้วได้อยู่

หรืออยากจะแพ้

แล้วต้องตาย

 

ก็เสี่ยงตามใจแล้วกัน

คงตามใจฝัน

ไม่ยอมใครใครไม่แคร์

 

ถ้าเกิดว่าแพ้ก็แค่เหนื่อย

ก็เผื่อแค่ล้มแล้วลุกใหม่

 

พิสูจน์ความแรงของใจ

 

ไม่ทำใครเดือดร้อน

ต้องแคร์ทำไม

 

อย่าไปกลัวมัน

กล้าพอไหม

 

วัดกันไหม

 

ที่หนึ่งอย่างฉันไม่ยอมแพ้

 

จะฝ่าฝัน

 

ไล่ตามฝัน

 

อย่ากลัวชีวิตเป็นหรือตาย

 

ถ้าโลกใบนี้มันต้องเปลี่ยน

ก็จะได้พบชีวิตใหม่

 

จะเสี่ยงให้มันสู้ไป

อย่าให้หน้าไหน

มาคอยจูงใจไม่ยอม

 

มีเพียงชีวิตชีวิตหนึ่ง

อย่าปล่อยอย่าทิ้งให้ไร้ค่า

 

อย่าอยู่แค่เพียงหายใจ

 

ทำดีเอาไว้ไม่นาน

 

ก็ตายคือสัจจธรรม

 

กล้าพอไหม

 

วัดกันไหม

 

ที่หนึ่งอย่างฉันไม่ยอมแพ้

 

จะฝ่าฝัน

 

ไล่ตามฝัน

อย่ากลัวชีวิตเป็นหรือตาย

 

DEAD or alive

 

อย่าไปกลัวมัน

กล้าพอไหม

 

วัดกันไหม

 

ที่หนึ่งอย่างฉัน

ไม่ยอมแพ้

 

จะฝ่าฝัน

 

ไล่ตามฝัน

 

อย่ากลัวชีวิตเป็นหรือตาย

 

วัดกันไหม

 

ที่หนึ่งอย่างฉันไม่ยอมแพ้

 

จะฝ่าฝัน ไล่ตามฝัน

อย่ากลัวชีวิตเป็นหรือตาย

 

DEAD or alive

 

Dead or alive

 

DEAD or alive

 

Dead or alive

 

DEAD or alive

 

Dead or alive

 

DEAD or alive

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***