ไถ่เธอคืนมา

พงษ์สิทธิ์ คำภีร์18 ส.ค. 2006

เนื้อเพลง

Tai Thur Keun Ma - พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

Written by:Pongsit Kum/Pongsit Kumpee

 

ผ่านไปสองปี

 

ที่เธอลาหายจาก

 

ข่าวคราวว่า

 

พ่อแม่เธอนั้นพาไปขาย

 

เจ็บและช้ำต้องจำทน

 

เพราะความจนบังคับจิตใจ

 

จากเชียงฮาย

 

ไปขายตัวอยู่สุไหงโกลก

 

พี่ตั้งตารอ

 

ให้เธอกลับคืนบ้านนา

 

ถึงไม่มี ทีวี ตู้เย็น

ก็ไม่เห็นเป็นไร

 

ทิ้งความเชื่อค่านิยม

 

ของคนเก่าล้าสมัย

 

ช่วยกันทำนา ปลูกข้าว

ยังพอได้อยู่

 

ผ่านชีวิตได้ชื่นชมโลกสวย

 

ได้เพียงสิบห้าปี

 

ได้แค่นี้ชีวิตกลับมาพบ

 

กับความมืดมน

 

ผ่านมือชาย

 

เป็นร้อย เป็นพัน

 

ต้องกล้ำกลืน และอดทน

 

เพื่อเก็บเงิน ส่งบ้าน

 

ไถ่ถอน ตัวเอง

 

ผ่านชีวิตได้ชื่นชมโลกสวย

 

ได้เพียงสิบห้าปี

 

ได้แค่นี้ชีวิตกลับมาพบ

 

กับความมืดมน

 

ผ่านมือชาย

 

เป็นร้อย เป็นพัน

 

ต้องกล้ำกลืน และอดทน

 

เพื่อเก็บเงิน ส่งบ้าน

 

ไถ่ถอน ตัวเอง

 

ถึงใครใคร รังเกียจ

 

เหยียดหยาม ตัวเธอ

 

พี่ยังรักเสมอถึงเธอ

 

จะเป็นอย่างไร

 

อยู่ทางนี้ พี่ทำงาน

 

ทำนา ทำสวน ทำไร่

 

จะเก็บเงิน

 

ไว้ไปไถ่เธอคืนมา

 

อยู่ทางนี้ พี่ทำงาน

 

ทำนา ทำสวน ทำไร่

 

จะเก็บเงิน ไว้ไปไถ่เธอคืนมา

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***