หัวใจสะออน

อัสนี & วสันต์25 มี.ค. 2008

เนื้อเพลง

หัวใจสะออน - อัสนี & วสันต์ (Asanee & Wasan)

Written by:ยืนยง โอภากุล อัสนี โชติกุล

 

กว่า จะรู้ จักจำ

 

ใจ ต้องชอก ช้ำอีก

 

กว่า จะคิด เข้าใจ

 

บางทีมัน ก็สายเกิน

 

ผ่าน มาแล้ว ผ่านไป

 

ยัง ไม่คิด ไม่เข็ด

 

ผ่าน มาได้ ก็บุญ แล้ว

 

เหลือ แต่ตัว เปล่าเปล่า

 

รัก มีไว้ให้ใส่ ใจ

 

รัก มีไว้เคียงคู่

 

รัก มีไว้ให้เชิด ชู

 

เคียง คู่คน ทุกคน

 

มีหัวใจ ไม่จำ

 

น้ำคำ ที่เคย หลอกลวง

 

ไม่เคยห่วง เคยหวง

 

ว่าตัว จะช้ำ เท่าไร

 

ก็หัวใจ เจ้ากรรม

 

ชอกช้ำ แล้วยัง ชอบลอง

 

ก็ว่าไปตาม ทำนอง

 

ของคน หัวใจ สะออน

 

กว่า จะรู้ สึกตัว

 

ตัว ก็ชอก ช้ำอีก

 

เจ็บ มาแล้ว ไม่จำ

 

ไม่จำ หัวใจ สะออน

 

มีหัวใจ ไม่จำ

 

น้ำคำ ที่เคย หลอกลวง

 

ไม่เคยห่วง เคยหวง

 

ว่าตัว จะช้ำ เท่าไร

 

ก็หัวใจ เจ้ากรรม

 

ชอกช้ำ แล้วยัง ชอบลอง

 

ก็ว่าไปตาม ทำนอง

 

ของคน หัวใจ สะออน

 

กว่า จะรู้ จักจำ

 

ใจ ต้องชอก ช้ำอีก

 

กว่า จะคิด เข้าใจ

 

บาง ทีมันก็สายเกิน ไป

 

ผ่าน มาแล้ว ผ่านไป

 

ยัง ไม่คิด ไม่เข็ด

 

ผ่าน มาได้ ก็บุญ แล้ว

 

เหลือ แต่ตัว เปล่าเปล่า

 

กว่า จะรู้ จักจำ

 

ใจ ต้องชอก ช้ำอีก

 

กว่า จะคิด เข้าใจ

 

บาง ทีมันก็สายเกิน ไป

 

ผ่าน มาแล้ว ผ่านไป

 

ยัง ไม่คิด ไม่เข็ด

 

ผ่าน มาได้ ก็บุญ แล้ว

 

เหลือ แต่ตัว เปล่าเปล่า

 

กว่า จะรู้ จักจำ

 

ใจ ต้องชอก ช้ำอีก

 

กว่า จะคิด เข้าใจ

 

บาง ทีมันก็สายเกิน ไป

 

ผ่าน มาแล้ว ผ่านไป

 

ยัง ไม่คิด ไม่เข็ด

 

ผ่าน มาได้ ก็บุญ แล้ว

 

เหลือ แต่ตัว เปล่าเปล่า

 

กว่า จะรู้ จักจำ

 

ใจ ต้องชอก ช้ำอีก

 

กว่า จะคิด เข้าใจ

 

บาง ทีมันก็สายเกิน ไป

 

ผ่าน มาแล้ว ผ่านไป

 

ยัง ไม่คิด ไม่เข็ด

 

ผ่าน มาได้ ก็บุญ แล้ว

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***