มอเตอร์ไซค์รับแฟน (Remix)

ไผ่ พงศธร16 ธ.ค. 2011

เนื้อเพลง

มอเตอร์ไซค์รับแฟน (Remix) - ไผ่ พงศธร (派·邦沙敦)

Written by:วสุ ห้าวหาญ/อาวุธ ธูปทิมเทียม

รูปบ่หล่อ

 

พ่อบ่ดังกระเป๋าตังค์บ่ใหญ่

 

มีแต่มอเตอร์ไซค์

 

คันเก่าคู่ใจที่แล่นได้ก็บุญ

 

สอบเอ็นท์บ่ติด

 

บ่มีเครดิตปริญญาเป็นทุน

 

มีเพียงกองหนุน

 

ส่งกำลังใจ

คือสาวบ้านไกลคือกัน

 

ลูกจ้างรายวันคืองานประจำ

 

ในยามเลือกงานบ่ได้

 

จนเจอหวานใจขายส้มตำ

ปิ้งไก่อยู่ใต้ร่มหมากทัน

 

ไปแวะกินบ่อย

 

ก็เลยค่อยค่อยกลายเป็นแฟนกัน

 

ตกเย็นทุกวัน

เหนื่อยหนักจากงาน

น้องเอ่ยคำหวานช่วยผ่อน

 

ขับมอเตอร์ไซค์

รับจ้างหัวใจ

เอิ้นมอเตอร์ไซค์รับแฟน

 

กอดแอวแน่นแน่น

 

ถนนสายแฟนยังลุ่มลุ่ม

ดอนดอน

 

อดทนส่อยอ้ายแหน่

 

ทางฝันหินแห่

หลุมความทุกข์ยาก

โยกคลอน

 

หากน้องยังนั่งซ้อน

 

สิยากสิไกล

สิไปให้ฮอดสักวัน

 

กลับจากเที่ยวงาน

คอนเสิร์ตหมอลำ

ฝนฮำรถฮ้าง

 

จูงเดินไหล่ทาง

 

หลูโตนน้องจัง

ยู้รถฮ้างนำกัน

 

มอเตอร์ไซค์รับแฟน

 

มันขยันแล่นแบบวันเว้นวัน

 

กัดแข่วส่อยกัน

ขั่นยู้บ่ไหว

ค่อยไปเซาฮ่มเซเว่น

 

ขับมอเตอร์ไซค์

รับจ้างหัวใจ

 

เอิ้นมอเตอร์ไซค์รับแฟน

 

กอดแอวแน่นแน่น

 

ถนนสายแฟนยังลุ่มลุ่ม

ดอนดอน

 

อดทนส่อยอ้ายแหน่

 

ทางฝันหินแห่หลุมความทุกข์

ยากโยกคลอน

 

หากน้องยังนั่งซ้อน

 

สิยากสิไกล

 

สิไปให้ฮอดสักวัน

 

สู้ไปนำกัน

 

ก่อนเนาะผู้สาว

 

สู้ไปนำกัน

 

ก่อนเนาะผู้สาว

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***