วัวลืมตัว

อัสนี & วสันต์25 มี.ค. 2008

เนื้อเพลง

วัวลืมตัว - อัสนี & วสันต์ (Asanee & Wasan)

Written by: อัสนี & วสันต์

คิดไปทำไม หลงไปไกลอยู่

 

หลายอย่างพันตู

 

ก็คิดอยู่คนเดียว

 

คิดจนลืมตัว

 

หลงตัวเธอหน่าย

 

รู้สึกทีไร เสียอกเสียใจ

 

คิดจนลืมเธอ

 

แล้วใครไม่โกรธ

 

ขอโทษยังไง ใครจะเข้าใจ

 

รักเองงงเอง

 

เอ้าครื้นเครงกันใหญ่

 

รู้สึกทีไร ได้แต่ร้องมอ

 

ลืมตัวเพราะว่าทำงาน

 

ทำงานจนเกิดลืมตัว

 

ทำงานยิ่งกว่าเป็นวัว

 

วัวพันปีดึกดำบรรพ์

 

พุ่งเข้าชน วิ่งเข้าใส่

 

เพื่ออันใดถ้าไม่ใช่เธอ

 

พุ่งเข้าชน วิ่งเข้าใส่

 

ลืมตัวไปเหมือนวัวลืมตัว

 

(ลืมตัวเพราะว่าทำงาน)

(ทำงานจนเกิดลืมตัว)

 

คิดไปทำไม หลงไปไกลอยู่

 

หลายอย่างพันตู

 

ก็คิดอยู่คนเดียว

 

คิดจนลืมตัว

 

หลงตัวเธอหน่าย

 

รู้สึกทีไร เสียอกเสียใจ

 

ลืมตัวเพราะว่าทำงาน

 

ทำงานจนเกิดลืมตัว

 

ทำงานยิ่งกว่าเป็นวัว

 

วัวพันปีดึกดำบรรพ์

 

พุ่งเข้าชน วิ่งเข้าใส่

 

เพื่ออันใดถ้าไม่ใช่เธอ

 

พุ่งเข้าชน วิ่งเข้าใส่

 

ลืมตัวไปเหมือนวัวลืมตัว

 

(ลืมตัวเพราะว่าทำงาน)

(ทำงานจนเกิดลืมตัว)

(ทำงานยิ่งกว่าเป็นวัว)

(วัวพันปีดึกดำบรรพ์)

 

พุ่งเข้าชน วิ่งเข้าใส่

 

เพื่ออันใดถ้าไม่ใช่เธอ

 

พุ่งเข้าชน วิ่งเข้าใส่

 

ลืมตัวไปเหมือนวัวลืมตัว

 

(ลืมตัวเพราะว่าทำงาน)

 

(ทำงานจนเกิดลืมตัว)

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***