แมวแสนซน

นันทิดา แก้วบัวสาย1 ก.พ. 1984

เนื้อเพลง

แมวแสนซน - นันทิดา แก้วบัวสาย (Nantida Kaewbuasai)

Written by:วิชัย อึ้งอัมพร/เรวัต พุทธินันทน์

เลี้ยงเจ้ามาตั้งแต่เยาว์วัย

 

เจ้าอยู่ไหนไกลใกล้ก็เหลียวแล

 

ไม่มีใครเป็นเพื่อนแท้

 

มีแต่เจ้าแมวแสนซน

 

ขนขาวนวลตัวอ้วนตาวาว

 

ตื่นแต่เช้าเข้ามาคลุกคลี

 

ซุกตรงนั้นซุกตรงนี้

 

ประจบไม่มีเว้นวาย

 

จะมีความสุขสักเพียงไหน

 

เจ้าสดใสอยู่เคียงใกล้เรา

 

แต่เวลาซึมเซาเราเหงาเศร้าใจ

 

เจ้าก็ยังชิดใกล้เหมือนเดิม

 

อยู่ อยู่ อยู่เป็นเพื่อนกัน

 

อย่า อย่า ห่างเหินกัน

 

สุข สุข สุขใจทุกวัน

 

อยู่ อยู่ อยู่เป็นเพื่อนกัน

 

อย่า อย่า ห่างเหินกัน

 

สุข สุข สุขใจทุกวัน

 

ลัน ลัน ลัน ลัน ลา

 

เลี้ยงเจ้ามาตั้งแต่เยาว์วัย

 

เจ้าอยู่ไหนไกลใกล้ก็เหลียวแล

 

ไม่มีใครเป็นเพื่อนแท้

 

มีแต่เจ้าแมวแสนซน

 

ขนขาวนวลตัวอ้วนตาวาว

 

ตื่นแต่เช้าเข้ามาคลุกคลี

 

ซุกตรงนั้นซุกตรงนี้

 

ประจบไม่มีเว้นวาย

 

จะมีความสุขสักเพียงไหน

 

เจ้าสดใสอยู่เคียงใกล้เรา

 

แต่เวลาซึมเซาเราเหงาเศร้าใจ

 

เจ้าก็ยังชิดใกล้เหมือนเดิม

 

อยู่ อยู่ อยู่เป็นเพื่อนกัน

 

อย่า อย่า ห่างเหินกัน

 

สุข สุข สุขใจทุกวัน

 

อยู่ อยู่ อยู่เป็นเพื่อนกัน

 

อย่า อย่า ห่างเหินกัน

 

สุข สุข สุขใจทุกวัน

 

ลัน ลัน ลัน ลัน ลา

 

อยู่ อยู่ อยู่เป็นเพื่อนกัน

 

อย่า อย่า ห่างเหินกัน

 

สุข สุข สุขใจทุกวัน

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***