ถึงเพื่อน

พงษ์สิทธิ์ คำภีร์25 เม.ย. 2008

เนื้อเพลง

ถึงเพื่อน - Pongsit Kamphee

Written by:พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

 

ในโลกแห่งความ ฝัน

และวันที่เป็น จริง

เรื่องราว ทุก สิ่ง

ต่างกัน มาก มาย

 

เธอจง เสาะ หา

 

พบพาน นำ ไป

 

ด้วยรักเต็มหัว ใจ

กำลังใจ เต็ม ทรวง

 

ถ้าเธอ เหนื่อย นัก

 

หยุดพัก เสีย ก่อน

 

ล้มตัว ลงนอน

 

แนบตัก ฉัน นี่

 

จะหนาว จะ ร้อน

 

จะคอย พัด วี

หลับฝัน ถึงสิ่ง ดี

 

หลีก หนี สิ่ง เลว

 

แม้เธอ ปวด ร้าว

 

ฉันขอ เพียง สู้

 

ฉันยัง ยืน อยู่

 

คู่เธอ มิ แหนงหน่าย

 

หากเธอ อยาก ถาม

 

ว่าฉัน คือ ใคร

 

ฉันคือ หัว ใจ

 

ศรัทธา ของผอง ชน

 

ถ้าเธอ เหนื่อย นัก

 

หยุดพัก เสีย ก่อน

 

ล้มตัว ลงนอน

แนบตัก ฉัน นี่

 

จะหนาว จะ ร้อน

จะคอย พัด วี

หลับฝัน ถึงสิ่ง ดี

หลีกหนี สิ่ง เลว

 

แม้เธอ ปวด ร้าว

 

ฉันขอ เพียง สู้

 

ฉันยัง ยืน อยู่

 

คู่เธอ มิ แหนงหน่าย

 

หากเธอ อยากถาม

 

ว่าฉัน คือ ใคร

 

ฉันคือ หัว ใจ

ศรัทธา ของผอง ชน

 

หากเธอ อยากถาม

 

ว่าฉัน คือ ใคร

 

ฉันคือ หัว ใจ

ศรัทธา ของผอง ชน

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***