พูดอีกที (Remix)

คริสติน่า อากีล่าร์29 ธ.ค. 1997

เนื้อเพลง

พูดอีกที (Remix) - คริสติน่า อากีล่าร์

Written by:ธนา ลวสุต/คณา วรรณกร

 

พูดอีกที พูดอีกที พูดอีกทีได้หรือเปล่า

 

พูดอีกที พูดอีกที พูดอีกทีได้หรือเปล่า

 

ย้ำว่าเธอน่ะยังรักกันอยู่

 

ก็ชอบมาก ที่เธอบอกว่ารัก

 

ก็ชอบมาก ไม่ได้ฟังมาตั้งนาน

 

มันพูดยาก ยากที่สุดเลยเหรอ

 

ก็แค่พูดพูดว่ายังรักกัน

 

รู้ ว่าเธอน่ะรักกันจริง

 

รู้ ว่าเธอน่ะยังมีใจ

 

รู้ ว่าคงไม่ยากเกินไป

 

กับบางคำที่เก่าเก่า อยากได้ยินเธอพูดใหม่

 

อย่างที่เคยเคย แค่นั้นจะเป็นไร

 

พูดอีกที พูดอีกที พูดอีกทีได้หรือเปล่า

 

ฉันไม่ได้ฟัง ที่อยากจะฟังมาตั้งนาน

 

พูดอีกที พูดอีกที พูดอีกทีได้หรือเปล่า

 

ย้ำว่าเธอน่ะยังรักกันอยู่

 

ด๊า ด๊า ด๊า ดา ด่า ดา ดา ดั๊ด ด๊า

 

ด๊า ด๊า ด๊า ดา ด่า ดา ดา ดั๊ด ด๊า

 

มันวูบวาบที่เธอบอกคำนั้น

 

มันซาบซ่านที่ได้ยินทุกที

 

มันพูดยากพูดลำบากตรงไหน

 

ถ้าพูดได้พูดให้ฟังก็ดี

 

รู้ ว่าเธอน่ะรักกันจริง

 

รู้ ว่าเธอน่ะยังมีใจ

 

รู้ ว่าคงไม่ยากเกินไป

 

กับบางคำที่เก่าเก่า อยากได้ยินเธอพูดใหม่

 

อย่างที่เคยเคย แค่นั้นจะเป็นไร

 

พูดอีกที พูดอีกที พูดอีกทีได้หรือเปล่า

 

ฉันไม่ได้ฟัง ก็อยากจะฟังมาตั้งนาน

 

พูดอีกที พูดอีกที พูดอีกทีได้หรือเปล่า

 

ย้ำว่าเธอน่ะยังรักกันอยู่

ด๊า ด๊า ด๊า ดา ด่า ดา ดา ดั๊ด ด๊า

ฉันไม่ได้ฟัง ก็อยากจะฟังมาตั้งนาน

 

ด๊า ด๊า ด๊า ดา ด่า ดา ดา ดั๊ด ด๊า

ย้ำว่าเธอน่ะยังรักกันอยู่

 

ด๊า ด๊า ด๊า ดา ด่า ดา ดา ดั๊ด ด๊า

 

ด๊า ด๊า ด๊า ดา ด่า ดา ดา ดั๊ด ด๊า

 

ด๊า ด๊า ด๊า ดา ด่า ดา ดา ดั๊ด ด๊า

 

ย้ำว่าเธอน่ะยังรักกันอยู่

 

รู้ ว่าเธอน่ะรักกันจริง

 

รู้ ว่าเธอน่ะยังมีใจ

 

รู้ ว่าคงไม่ยากเกินไป

 

กับบางคำที่เก่าเก่า อยากได้ยินเธอพูดใหม่

 

อย่างที่เคยเคย แค่นั้นจะเป็นไร

 

พูดอีกที พูดอีกที พูดอีกทีได้หรือเปล่า

 

ฉันไม่ได้ฟัง ก็อยากจะฟังมาตั้งนาน

 

พูดอีกที พูดอีกที พูดอีกทีได้หรือเปล่า

 

ย้ำว่าเธอน่ะยังรักกันอยู่

 

ด๊า ด๊า ด๊า ดา ด่า ดา ดา ดั๊ด ด๊า

ฉันไม่ได้ฟัง ก็อยากจะฟังมาตั้งนาน

พูดอีกที พูดอีกที พูดอีกทีได้หรือเปล่า

 

ย้ำว่าเธอน่ะยังรักกันอยู่

 

พูดอีกที พูดอีกที พูดอีกทีได้หรือเปล่า

 

ฉันไม่ได้ฟัง ก็อยากจะฟังมาตั้งนาน

 

พูดอีกที พูดอีกที พูดอีกทีได้หรือเปล่า

 

ย้ำว่าเธอน่ะยังรักกันอยู่

 

พูดอีกที พูดอีกที พูดอีกทีได้หรือเปล่า

 

ย้ำว่าเธอน่ะยังรักกันอยู่

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***