ฟังเพลงออนไลน์ เนื้อเพลง EP.1 ก่อนจะมี สุโขทัย : รุ่นเก๋า...เล่าเกร็ด (ประวัติศาสตร์สุโขทัย) ศิลปิน รุ่นเก๋า...เล่าเกร็ด

EP.1 ก่อนจะมี สุโขทัย : รุ่นเก๋า...เล่าเกร็ด (ประวัติศาสตร์สุโขทัย)

รุ่นเก๋า...เล่าเกร็ด6 ม.ค. 2020

เนื้อเพลง

แคว้นสุโขทัย ไม่ใช่ดินแดนที่อยู่ดี ๆ จะโผล่พรวดขึ้นมาเจริญรุ่งเรืองได้ในชั่วข้ามคืน แต่สุโขทัยมีความสัมพันธ์กับบ้านเมืองรอบข้างมานาน

ช่วงพุทธศตวรรษที่ 17-18 มีบ้านเมืองและศูนย์กลางอำนาจทั้งใหญ่น้อย กระจายตัวอยู่โดยรอบ และสุโขทัยก็เป็นหนึ่งในนั้น

ท่ามกลางความเป็นขาลงของ 2 อาณาจักรใหญ่ที่ขนาบอยู่ทางซ้าย (พุกาม) และขวา (เขมรพระนคร) สุโขทัยกลายเป็นศูนย์กลางการค้าทางบกข้ามภาคพื้นทวีป จุดรวมการขนถ่ายและแลกเปลี่ยนสินค้า ทำให้ที่นี่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว

 

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***