เบื่อ

Silly Fools30 มี.ค. 2010

เนื้อเพลง

เพลง: เบื่อ

ศิลปิน: Silly Fools

 

เบื่อที่จะรัก มันเบื่อที่จะทักใคร

เบื่อหน้าตัวเองในกระจกใส

ไม่รู้ใครๆ นั้นเคยเป็นไหม

ผิดที่ฟากฟ้า เบื่อตอนที่เมฆมา

ทำท่าเหมือนมันคงจะมีฝน

แค่มืดมนเลยต้องทนร้อน

 

รอย...ยิ้มเธอ คอยรบกวนหัวใจ

จากวันที่เธอจากฉันไป

 

แม้เธอจากไปแล้ว แต่แผลยังคงฝังอยู่

อยากให้เธอลองกลับไปคิดดู สิ่งที่เธอฝากไว้

ฝากไว้กลางหัวใจ (ของฉัน)

 

มันเบื่อที่จะร้องเบื่อท้วงทำนอง

เบื่อคำทุกคำที่ฉันพูดไป

เพราะมันไม่ทำให้ฉันชื่นใจ

 

รอย...ยิ้มเธอ คอยรบกวนหัวใจ

จากวันที่เธอจากฉันไป

แม้เธอจากไปแล้ว แต่แผลยังคงฝังอยู่

อยากให้เธอลองกลับไปคิดดู สิ่งที่เธอฝากไว้

ฝากไว้กลางหัวใจ (ของฉัน)

 

แม้เธอจากไปแล้ว แต่แผลยังคงฝังอยู่

อยากให้เธอลองกลับไปคิดดู สิ่งที่เธอฝากไว้

ฝากไว้กลางหัวใจ (ของฉัน)

 

แม้เธอจากไปแล้ว

แต่แผลยังคงฝังอยู่

อยากให้เธอลองกลับไปคิดดู

สิ่งที่เธอฝากไว้ ฝากไว้กลางหัวใจ (ของฉัน)

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***